Przejdź do treści

Rozliczanie systemów premiowych i wynagrodzeń zmorą branży handlowej

Handel to branża dla której rozliczanie systemów premiowych i wynagrodzeń jest najbardziej czasochłonną czynnością. Przyznaje to aż 6 na 10 specjalistów ds. HR pracujących w tym sektorze. Podobnego zdania są także HR-owcy związani z usługami i produkcją. Znacznie mniej czasu zajmują takie zadania jak organizacja szkoleń dla pracowników, procesu rekrutacji czy budżetowanie. Taki obraz wyłania się z badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Strategicznych Homo Homini na zlecenie firmy Enxoo, twórcy systemu Skilo. To pierwsze badanie na rynku w którym jednocześnie wzięli udział zarówno specjaliści HR jak i menadżerowie.

Na długie godziny spędzone nad rozliczaniem systemów premiowych i wynagrodzeń narzeka aż 62 proc. HR-owców związanych z handlem. Nieco lepiej jest w usługach i produkcji, gdzie taką opinię wyraziło ponad 40 proc. ankietowanych. Co ciekawe, na nadmierną czasochłonność kalkulacji premii i wynagrodzeń, w porównaniu z takimi czynnościami jak np. budżetowanie, czy ocena pracowników, wskazywali zarówno specjaliści do spraw HR z międzynarodowych korporacji (54,5 proc.) jak i ze spółek Skarbu Państwa (50 proc.).

Analizując wyniki badania należy pamiętać o tym, że firmy handlowe związane ze sprzedażą B2B zatrudniają często od kilkudziesięciu do kilkuset handlowców. W porównaniu z innymi branżami, system rozliczania wynagrodzeń i premii jest w nich bardziej skomplikowany, bo zależy nie tylko od wyników sprzedaży osiąganych przez danego handlowca, ale również od innych czynników, takich jak realizacja celu sprzedaży całego zespołu, pozyskania nowych klientów czy złożonych reklamacji – tłumaczy Robert Augustyniak, dyrektor działu HCM w Enxoo. – W wielu firmach wciąż podstawowym narzędziem pracy działów HR jest Excel, co wiąże się z tym, że wiele danych trzeba wprowadzać do arkusza ręcznie, korzystając przy tym z kilku źródeł informacji. To powoduje, że na rozliczenie systemu wynagrodzeń i premii HR-owcy poświęcają nawet do 30 godz. miesięcznie – dodaje.

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Enxoo, twórcy systemu Skilo do zarządzania zasobami ludzkimi, wynika, że najlepiej z rozliczaniem wynagrodzeń i premii radzi sobie branża logistyczna i informatyczna. Aż 60 proc. ankietowanych związanych z logistyką zadeklarowało, że rozliczanie systemów wynagrodzeń i premii nie jest dla nich zadaniem czasochłonnym. Tego samego zdania była połowa HR-owców z branży informatycznej.

Badanych HR-owców zapytano także o to, co mogłoby zwiększyć efektywność ich pracy, także podczas rozliczania systemów premii i wynagrodzeń. Jako jeden z najistotniejszych czynników wskazywano wdrożenie systemu integrującego procesy i dane zespołów. Aż 8 na 10 ankietowanych z branży handlowej i produkcyjnej jest zdania, że posiadanie zintegrowanego systemu do zarządzania zasobami ludzkimi miałoby średni i największy wpływ na zwiększenie wydajności wykonywanej przez nich pracy. Podobnego zdania byli specjaliści związani z usługami (68 proc.).

Jak tłumaczy Krzysztof Zych, Partner Zarządzający w Enxoo, kadry zarządcze są świadome wpływu rozwiązań technologicznych na zwiększenie efektywności w realizacji celów biznesowych. – Firmy coraz częściej starają się usprawnić pracę swoich działów HR inwestując w systemy informatyczne, wspierające np. obszar rekrutacyjny czy kadrowo – płacowy. W praktyce okazuje się jednak, że ta metoda nie do końca jest skuteczna, bo zakupiony właśnie system nie jest elastyczny i nie integruje się z posiadanymi już systemami – tłumaczy Krzysztof Zych – To powoduje, że istotne dla procesu zarządzania firmą informacje wciąż są rozproszone w wielu miejscach, a działom HR i menadżerom brakuje rozwiązania, które dawałoby pełny obraz informacji. Istotnym ułatwieniem jest więc posiadanie kompleksowego systemu do zarządzania zasobami ludzkimi, który będzie gwarantował szybką, przejrzystą i kompletną informację – dodaje.

Informacje o badaniu:

Badanie zrealizował na zlecenie Enxoo, twórcy systemu Skilo, Instytut Badań Rynkowych i Społecznych Homo Homini, w dniach 05-15 maja 2014 roku na grupie 500 menadżerów oraz 500 specjalistów HR ze średnich i dużych firm.