Przejdź do treści

PMPG odwołała się od półmilionowej kary dla spółki

Platforma Mediowa Point Group S.A. (GPW POINTGROUP, PGM ) złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której KNF nałożyła na spółkę karę administracyjną w wysokości pół miliona zł.

„Składamy wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, mając nadzieję na jej bezstronne i wnikliwe rozpatrzenie” – mówi Michał M. Lisiecki, prezes Zarządu PMPG S.A.

W skierowanym do KNF wniosku spółka nie neguje faktu, że do raportów wskazanych w decyzji Komisji biegli rewidenci zgłosili zastrzeżenia. Nie oznacza to jednak, że spółka nienależycie wykonała obowiązki informacyjne, bowiem wraz ze sprawozdaniami finansowymi opublikowane zostały opinie biegłych zwierające zastrzeżenia. PMPG kwestionuje też stwierdzenie, jakoby spółka dopuściła się naruszeń które „wpływały istotnie na zmniejszenie wartości informacyjnej ww. raportów okresowych Spółki, a przez to mogły wpływać na decyzje gospodarcze podejmowane przez inwestorów na podstawie tych sprawozdań finansowych”. Każdy, kto chciał się zapoznać ze sprawozdaniem finansowym Spółki, był równocześnie informowany o zastrzeżeniach biegłych rewidentów i miał możliwość zapoznania się z ich treścią. Tym samym dysponował pełnym obrazem sytuacji finansowej spółki i był o jej sytuacji finansowej informowany.

Pełna argumentacja PMPG zawarta została we wniosku do KNF, który stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia kary na PMPG w październiku 2011 r. Sprawa dotyczyła sprawozdań finansowych spółki za lata 2009-2011, do których zastrzeżeni zgłaszali biegli rewidenci. 8 lipca 2014 r. KNF nałożyła na PMPG karę administracyjną w wysokości 500 000 zł. Decyzję KNF skomentował prezes spółki, Michał M. Lisiecki. Tekst komentarza został opublikowany w tygodniku WPROST i jest dostępny na stronie spółki (http://media.point-group.pl/pr/284280/komentarz-michala-m-lisieckiego-do-decyzji-knf?rss=true).

Karą nałożoną przez KNF na wydawcę tygodnika WPROST zajmie się także  sejmowa Komisja Finansów. Sprawę skierowało tam Prezydium Sejmu, które zajmowało się nią na wniosek posła Solidarnej Polski Arkadiusza Mularczyka (więcej: http://www.wprost.pl/ar/459269/Sejm-zajmie-sie-kara-KNF-dla-wydawcy-Wprost/).