Przejdź do treści

Bardzo dobre wyniki kwartalne LG Electronics odzwierciedlają poprawę sytuacji na rynku urządzeń mobilnych

Firma LG Electronics (LG) zanotowała w drugim kwartale wzrost zysków netto o 165% w porównaniu do drugiego kwartału poprzedniego roku. Tendencja wzrostowa wynika głównie z zysków operacyjnych dywizji TV i urządzeń mobilnych.

Firma LG informuje, że zysk netto z drugiego kwartału 2014 r. wynosi 399,8 miliona dolarów, zaś zysk operacyjny osiągnął wartość 588,5 miliona dolarów, co oznacza wzrost o 26,5% rok do roku.

Skonsolidowane przychody za II kwartał wyniosły 14,93 miliarda dolarów, czyli o 7,7% więcej niż w poprzednim kwartale (przychody przed badaniem audytorskim).

Przychody ze sprzedaży grupy Home Entertainment (TV oraz AV) wzrastały w drugim kwartale i wynosiły 4,94 miliarda dolarów, co stanowiło 3-procentowy wzrost względem I kwartału oraz niemal bez zmian w porównaniu z tym samym kwartałem w roku 2013.

Zysk operacyjny wynoszący 150 milionów dolarów stanowił przyrost na poziomie 64,9% w porównaniu z analogicznym kwartałem w 2013 r. Było to spowodowane efektywniejszym portfolio produktów i niższymi kosztami stałymi.

Duży popyt na telewizory Ultra HD na kluczowych rynkach będzie nadal przyczyniał się do wzrostu sprzedaży LCD TV. Spodziewane jest także zwiększenie zysków LG w segmencie monitorów i digital signage (monitory komercyjne) stanowiącym kluczową część rynku B2B.

Dział LG Mobile Communications zanotował w drugim kwartale rekordową liczbę zamówionych smartfonów – 14,5 miliona, co stanowi 20-procentowy wzrost rok do roku. Smartfony wspierające technologię LTE stanowią już ponad jedną trzecia wszystkich smartfonów LG sprzedanych w tym roku. Skutkiem tego jest aż 16-procentowy wzrost sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku do 3,51 miliarda dolarów. Jest to najwyższa wartość, jaką zanotowano od pierwszego kwartału 2010 r. Zysk operacyjny działu urządzeń mobilnych w II kwartale wyniósł 83,4 miliony dolarów i zakończył serię trzech kwartałów, które pod rząd przyniosły straty. Firma zawdzięcza ten sukces w dużej mierze początkowej popularności LG G3 na rynku koreańskim, a także znaczącym wynikom sprzedaży smartfonów L SeriesIII

LG planuje nadal promować flagowca LG G3 na skalę globalną. Ponadto na drugą połowę roku przewidziano wprowadzenie kolejnych produktów przeznaczonych do masowej sprzedaży, w tym niedawno zaprezentowanego G3 Beat, wprowadzanego w Europie pod nazwą G3 s, a także dodatkowych modeli L Series.

LG Home Appliance Company (dział AGD) zanotowała znaczny wzrost sprzedaży na rynku koreańskim o 9% więcej niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Przychody w drugim kwartale wynoszące 2,94 miliarda dolarów były o 5% niższe w porównaniu z poprzednim rokiem z powodu niesprzyjającego kursu wymiany walut (szczególnie w obrębie nowo rozwijających się rynków). Jednak poprawa sytuacji w zakresie struktury kosztów pozwoliła LG Home Appliance Company zanotować zysk operacyjny wynoszący 95 milionów dolarów z marżą 3,2%. LG spodziewa się zwiększenia rentowności w zakresie sprzedaży sprzętów gospodarstwa domowego w drugim półroczu w wyniku redukcji kosztów oraz za sprawą wprowadzenia nowych pralek i lodówek wiodącej serii.

LG Air Conditioning & Energy Solution Company odnotowuje stabilną sprzedaż systemów klimatyzacyjnych oraz nowych produktów, takich jak odwilżacze. Przychody w drugim kwartale wyniosły 1,59 miliarda dolarów, zaś zysk operacyjny osiągnął wartość 159,4 miliona dolarów. Pomimo nieznacznie zmniejszonych przychodów w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku efektywniejsze grupowanie produktów zapewniło w drugim kwartale marżę na poziomie 10%.

Drugie półrocze zapowiada się pozytywnie – źródłem dodatkowych zysków mają być zwiększony popyt w krajach Bliskiego Wschodu, rozpoczęcie produkcji dodatkowych klimatyzatorów opartych na systemie zmiennego przepływu czynnika chłodzącego (VRF – variable refrigerant flow) oraz bardziej przystępne ceny urządzeń klimatyzacyjnych.

Objaśnienie kursów walutowych – II kwartał 2014 r.

Kwartalny przychód LG Electronics nieobjęty audytem jest zgodny z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) w odniesieniu do okresu trzymiesięcznego zakończonego 30 czerwca 2014 r. Wartości podane w wonach koreańskich (KRW) zostają przewalutowane po kursie średnim na dolary amerykańskie (USD) po kursie średnim z okresu trzech miesięcy (odpowiedniego kwartału) – KRW 1,030 / USD (II kw. 2014).

Konferencja dot. wyników finansowych

Firma LG Electronics przygotowała telekonferencję prasową 25 lipca 2014 r. która odbędzie się w języku angielskim o godz. 10:00 czasu koreańskiego (4:00 czasu polskiego). Uczestnicy powinni zadzwonić na numer +82 31 810 3070 i podać kod 9084#. Dodatkowy plik z prezentacją będzie dostępny do pobrania ze strony LG Electronics (www.lg.com/global/ir/reports/earning-release.jsp) o 14:00, 24 lipca 2014 r.

Prosimy wejść na stronę: http://pin.teletogether.com/eng/ i dokonać wcześniejszej rejestracji przy użyciu podanego kodu. Dla osób, które nie mogą uczestniczyć w konferencji, udostępnione zostanie nagranie audio na okres 30 dni po zakończeniu telekonferencji. Aby móc odtworzyć nagranie, należy zadzwonić na numer +82 31 931 3100 i po usłyszeniu odpowiedniego komunikatu wprowadzić kod 142740#.