Przejdź do treści

Baltic Ceramics Investments: akcje serii M wprowadzone do obrotu

24 lipca 2014 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę o wprowadzeniu do obrotu na rynku NewConnect 1,6 mln akcji serii M Baltic Ceramics Investments S.A., które objęli inwestorzy w ostatniej ofercie publicznej. Z przeprowadzonej emisji jedyny w Unii Europejskiej producent proppantów ceramicznych, materiału wykorzystywanego m.in. do poszukiwania i wydobycia gazu i ropy naftowej, pozyskał 4,5 mln zł.

Środki z emisji zostaną przeznaczone na budowę zakładu produkującego proppanty ceramiczne, zakup maszyn i urządzeń oraz kapitał obrotowy. Powstająca w Lubsku (woj. lubuskie) inwestycja jest finansowana także z dotacji w wysokości 33,1 mln zł, przyznanej w ramach działania 4.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Spółka dysponuje także dotacją w wysokości 13 mln zł, której celem jest zakup maszyn i urządzeń do powstającej fabryki. Budowa zakładu rozpoczęła się w kwietniu 2014 roku.

Rozpoczęliśmy już prace budowlane. Rozstrzygnęliśmy też szereg przetargów na dostawę maszyn i urządzeń do linii produkcyjnej. Finalizujemy wyposażanie centrum badawczego, które powinno zacząć działać najpóźniej do końca tego roku. Jego uruchomienie pozwoli nam istotnie skrócić czas i obniżyć koszty przygotowywania krótkich partii proppantów, które dostarczamy do testów do naszych przyszłych potencjalnych klientów. – powiedział Dariusz Janus, Prezes Zarządu Baltic Ceramics Investments S.A. – Chciałbym jeszcze raz podziękować inwestorom za zaufanie, którym nas obdarzyli. Po uzyskaniu decyzji Giełdy o wprowadzeniu do notowań niezwłocznie, jeszcze dzisiaj, złożyliśmy wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań. Mam nadzieję, że akcje znajdą się w obrocie w możliwie krótkim terminie. Chciałbym też zadeklarować, że dbając o relacje z inwestorami będziemy regularnie informowali ich o postępach w realizacji naszej inwestycji. – dodaje Dariusz Janus.

W ramach oferty publicznej akcji serii M 514 inwestorów objęło łącznie 1.594.203 akcje po cenie emisyjnej 2,80 zł za akcję. W dniu podjęcia przez Zarząd GPW uchwały o dopuszczeniu nowych akcji do notowań na rynku NewConnect kurs akcji spółki wyniósł 2,98 zł, czyli 6,4% powyżej ceny emisyjnej. Udział nowych inwestorów w akcjonariacie spółki wyniesie ok. 3,5%.