Przejdź do treści

W sieci najczęściej… czyli aktywność internautów

Jeżeli czas to pieniądz, to ten spędzony w sieci ma naprawdę szczególną wartość. Odnosi się to zarówno do samych internautów, jak i do marketerów świadomych znaczenia internetu w świecie współczesnej reklamy.

Według wyników ostatnich badań przeprowadzonych przez IAB Polska, najpopularniejszą aktywnością w sieci jest „wyszukiwanie”. Aż 73 % badanych wymieniło tą aktywność wśród najczęstszych czynności, jakimi zajmują się w internecie. Oczywiście słowo to, nawet w kontekście samego internetu, wiąże się z rozmaitymi kanałami i ścieżkami działania,  jednakże dla osób planujących i realizujących strategię promocji marki w sieci musi mieć znaczenie fundamentalne. W wyszukiwarkach nie wystarczy bowiem tylko być, obecność ta musi być monitorowana i kontrolowana. W przeciwnym razie skutki wizerunkowe dla marki czy produktu mogą, a właściwe prawie na pewno będą opłakane. Co istotne, należy tu także pamiętać, że właściwie każdy produkt czy usługa istnieje w sieci i to niezależnie od tego czy obecność ta ma wymiar oficjalny i zaplanowany, czy jest tylko wynikiem działania internautów – klientów, którzy swoimi doświadczeniami zakupowymi bardzo lubią dzielić się właśnie w taki sposób.

Ponad 71 % badanych wśród najpopularniejszych aktywności w sieci wymieniło odbieranie/ pisanie e- maili, niewiele poniżej 60 % oglądanie treści wideo online, a 56 % czytanie artykułów na portalach. Zdecydowanie ponad połowa biorących udział w badaniu wskazała również na korzystanie z serwisów społecznościowych. Wszystkie te czynności w sposób bezpośredni znajdują odzwierciedlenie w narzędziach i możliwościach dostarczanych przez szeroko pojętą reklamę w internecie.

Powiększa się rzesza internautów, powiększa się też zatem liczba osób w ramach grup docelowych dla poszczególnych marek i produktów, do których najskuteczniejszym kanałem dotarcia jest właśnie sieć. Rodzaje aktywności internautów wytyczają ścieżki reklamy online, stają się one szansą na naprawdę skuteczne dotarcie do właściwych osób  – komentuje Katarzyna Kołodziejczyk, Key Account Manager GRUPA 365 NET.

Źródło: Raport z badania „TV+WWW = razem lepiej” przeprowadzonego przez IAB Polska. Badanie zrealizowano na próbie N=4742 internautów w wieku 15+, w dniach 6-31 maja 2014. Raport dostępny na stronie: iab.org.pl.