Electroceramics S.A.: rejestracja zmiany nazwy i emisji akcji serii I

Sąd Rejonowy we Wrocławiu zarejestrował zmianę nazwy spółki (poprzednio Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A.) oraz emisję akcji serii I. W wyniku emisji Electroceramics przejął 100% akcji spółki Industry Technologies S.A., która buduje w Lubsku zakład produkcji najnowocześniejszej generacji ceramicznych osłon i korpusów elektroizolacyjnych do zastosowań przemysłowych oraz ceramicznych izolatorów do linii przesyłowych średnich i wysokich napięć.

W wyniku rejestracji emisji akcji serii I największym akcjonariuszem Electroceramics jest notowany na GPW i należący do indeksu WIG250 holding przemysłowy IndygoTech Minerals S.A., posiadając 64,22% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje Electroceramics są notowane na rynku NewConnect.

Decyzje sądu są wynikiem uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie 10 czerwca 2014 r. W trakcie tego samego WZ akcjonariusze spółki zdecydowali o emisji do 700.000.000 akcji serii J, które zostaną zaoferowane nowym inwestorom w trybie oferty publicznej. Środki z emisji zostaną przeznaczone na budowę zakładu produkcyjnego.

Nakłady inwestycyjne na powstający w Lubsku zakład produkcyjny wyniosą ok. 32 mln zł. 70% tej kwoty, czyli 22,3 mln zł, pokrywa dotacja udzielona w ramach działania „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Po uruchomieniu w II połowie 2015 roku zakład będzie posiadał moce produkcyjne 1,6 mln elementów elektroizolacyjnych rocznie. Strategia spółki zakłada osiągnięcie już w 2016 roku 50-procentowego wykorzystania mocy produkcyjnych i sprzedaż produktów dla przemysłu elektroenergetycznego przy osiąganiu rentowności netto na poziomie 20%.

Koncentrujemy się teraz na pracach budowlanych, a jesienią rozpoczniemy instalowanie pierwszych elementów linii produkcyjnej. Dzięki temu już w przyszłym roku będziemy mogli dostarczać do naszych odbiorców produkty o unikatowych funkcjonalnościach w porównaniu do wszystkich wyrobów konkurencyjnych. – mówi Maciej Marchwicki, Prezes Zarządu Electroceramics. Wyjątkowe cechy użytkowe produktów spółki wynikają z innowacyjnej technologii ich wytwarzania metodą formowania izostatycznego. Technologia ta została opatentowana przez spółkę i będzie stanowiła jej długoterminową przewagę konkurencyjną.

W ciągu najbliższych dwóch miesięcy będziemy chcieli przeprowadzić zapowiedzianą emisję akcji serii J i pozyskać z niej do 7 mln zł. Dzięki temu będziemy mieli zapewnione niemal pełne finansowanie całego projektu. Pozostałych ok. 2 mln zł będziemy potrzebowali w terminie późniejszym i pozyskamy jest z kredytu inwestycyjnego. – tłumaczy Dariusz Janus, Przewodniczący Rady Nadzorczej Electroceramics i Prezes Zarządu IndygoTech Minerals, strategicznego inwestora spółki.

Rynek, na którym działamy, ma przed sobą wiele lat wzrostu w Polsce i na świecie. Będzie on wynikał z konieczności modernizacji istniejących sieci przesyłowych oraz wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną. To pociąga za sobą wielomiliardowe inwestycje w Polsce w najbliższych kilkunastu latach. Znaczące inwestycje będą realizowane w całej Unii Europejskiej w związku z wdrażaniem polityki Smart Grid, która jest jednym z filarów bezpieczeństwa energetycznego UE. – dodaje Maciej Marchwicki.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu