Przejdź do treści

70 – proc. wzrost wartości kontraktacji Grupy Pragma Inkaso

GK Pragma Inkaso SA opublikowała dane sprzedażowe za II kw. 2014 r. Łączna wartość pozyskanych przez Grupę wierzytelności wyniosła 216,6 mln zł, co oznacza wzrost o 70 proc. w porównaniu do II kwartału 2013 roku.

Największy wzrost wartości kontraktacji można zaobserwować w ramach usługi zakupu pakietów wierzytelności, co jest wynikiem nabycia pakietów przez zarządzany przez Pragma Inkaso Fundusz Sekurytyzacyjny Pragma 1. W II kw. Fundusz nabył wierzytelności o łącznej wartości blisko 41 mln zł.  Sporą dynamikę wzrostu można również zauważyć w ramach usługi windykacji, która zamknęła się w kwocie 41 mln zł wobec 12,2 mln zł uzyskanych rok wcześniej, co oznacza wzrost aż o 237%.

 Wartość kontrakcji GK Pragma Inkaso SA.jpg

„Poprawa wskaźników pokazuje nam, że podjęte decyzje oraz zmiany wprowadzone w strukturze i modelu biznesowym Grupy były słuszne. Wskazują na to rosnące z kwartału na kwartał wartości kontraktacji wykazywane przez poszczególne Spółki Grupy mówi Tomasz Boduszek, Prezes Pragma Inkaso SA.W następnych kwartałach będziemy podejmować wysiłki, aby utrzymać wzrost wartości pozyskanych wierzytelności i zrealizować zakładane cele całej Grupy Pragma Inkaso”.

Spółka, utrzymuje założone cele zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, co znajduje swoje odzwierciedlenie w liczbie pozyskiwanych klientów. W II kwartale tego roku Grupa pozyskała 150 nowych Klientów (Pragma Inkaso – 123, Pragma Faktoring – 26, Pragma 1 FIZ NFS – 1).

O Grupie PRAGMA INKASO

Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO jest liderem branży zarządzania należnościami w segmencie business to business. Grupa edukuje rynek w zakresie zarządzania płynnością finansową i promuje dobre praktyki zarządzania przedsiębiorstwem. W skład Grupy wchodzą spółki: PRAGMA INKASO, PRAGMA FAKTORING, PRAGMA COLLECT oraz PRAGMA INWESTYCJE. Zajmują się one całym obszarem obsługi transakcji i oferują szerokie portfolio narzędzi wspierających klientów w kluczowych momentach współpracy z kontrahentami.

PRAGMA INKASO SA specjalizuje się w usługach obrotu wierzytelnościami. Oferowany przez spółkę szeroki wybór produktów z zakresu zarządzania wierzytelnościami biznesowymi pozwala klientom zachować wysoki poziom płynności finansowej. PRAGMA FAKTORING SA jest wiodącym faktorem z sektora pozabankowego. W swojej ofercie posiada kompleksowe rozwiązania faktoringowe, w tym faktoring klasyczny, eksportowy i uproszczony.

Spółki Pragma Inkaso i Pragma Faktoring są notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.