Przejdź do treści

Czy zaczyna się fala upadków SKOK-ów?

Tagi:

Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o zawieszeniu działalności SKOK „Wspólnota”. Kasa zawierała niekorzystne umowy, powierzając część zadań podmiotom zewnętrznym. Nadzór wystąpił do sądu w Gdańsku o ogłoszenie jej upadłości.

To sytuacja bez precedensu. Jak ustaliła redakcja Bankier.pl, zawieszenie działalności SKOK i zgłoszenie wniosku o upadłość nie zdarzyło się jeszcze ani pod rządami KNF, ani przed przejęciem nadzoru nad systemem przez Komisję.

– Dla oszczędzających w SKOK-ach najważniejsze jest to, że ich depozyty są bezpieczne. Ochrona, którą daje Fundusz Gwarancyjny to odczuwalny skutek zmian w tym sektorze. W najbliższych dniach BFG ustali wspólnie zarządcą kasy listę osób, które posiadały w niej swoje oszczędności, a następnie rozpocznie wypłaty. To będzie także test sprawności działania „finansowej siatki bezpieczeństwa”, która przez lata nie musiała być na szczęście używana – mówi Michał Kisiel, analityk Bankier.pl.

Jak przypomina KNF, w opublikowanym na stronie internetowej komunikacie, SKOK „Wspólnota” był kasą znajdującą się w najtrudniejszej sytuacji finansowej, od 6 lat wykazującą ujemne fundusze własne. Działania naprawcze okazały się nieskuteczne, a przejęciem SKOK-u nie była zainteresowana żadna kasa ani bank. Członkowie spółdzielni nie zdecydowali się na uzupełnienie funduszy własnych i nie uczestniczyli w zebraniach organizowanych przez zarządcę komisarycznego – informuje KNF.

– Globalnie patrząc, sytuacja w SKOK-ach  może okazać się „trupem w szafie”.  W wielu kasach sytuacja jest, delikatnie mówiąc, trudna. W zeszłym roku aż 12 kas zanotowało stratę. W sumie aktywa SKOK-ów szacowane są na 19 mld zł. Z raportu KNF wynika, że „złe długi”, czyli niespłacane zobowiązania w SKOK-ach,  wynoszą ponad 1 mld zł – to bardzo dużo. Łącznie z kas korzysta 2,6 mln klientów. Bezpośrednia kondycja SKOK-ów zależy od zaangażowania finansowego ich członków, a niestety wielu klientów nie widzi różnicy między bankiem i SKOK-iem – komentuje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl.

Z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nie zgadza się Kasa Krajowa SKOK. W wydanym oświadczeniu wskazuje, że nadzorca podjął kroki w oparciu o „błędnie ustalony stan faktyczny”. Według Kasy Krajowej SKOK „Wspólnota” tuż przed zawieszeniem działalności generował dodatni wynik finansowy, a jego przejęciem zainteresowana była Kasa Stefczyka.

Czytaj więcej na: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Pierwszy-raz-w-Polsce-SKOK-zawiesza-dzialalnosc-Uruchomiono-gwarancje-7216754.html