Przejdź do treści

Era zettabajtów nadchodzi: Operatorzy satelitarni o inteligentnych sieciach przyszłości

Europejscy operatorzy satelitarni podkreślają istotną rolę satelity we wdrażaniu przyszłej infrastruktury cyfrowej.

Przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia Operatorów Satelitarnych (ESOA) – sekretarz generalna Aarti Holla oraz Prezes i Dyrektor Generalny SES, Karim Michel Sabbagh wzięli udział w zorganizowanym w Wenecji spotkaniu wyższego szczebla pomiędzy wiodącymi przedstawicielami politycznymi UE oraz świata biznesu.

Podczas wydarzenia zorganizowanego przez włoską prezydencję pod nazwą „Cyfrowa Wenecja 2014” głos zabrali Karim Michel Sabbagh, Prezes i Dyrektor generalny SES (spółki notowanej na NYSE Euronext w Paryżu i Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu pod nazwą SESG) oraz członek zarządu ESOA, premier Włoch Matteo Renzi, Neelie Kroes – wiceprezydent Komisji Europejskiej, decydenci państw członkowskich Unii Europejskiej oraz prezesi wiodących spółek z sektora ICT.

W swoim przemówieniu powitalnym Karim Michel Sabbagh zauważył, że przyszłość internetu będzie zdominowana przez treści wideo, usługi wysokiej jakości dostępne w dowolnym momencie, miejscu i na dowolnym urządzeniu, co spowoduje ogromny wzrost popytu na pojemności. Cisco przewiduje zwiększenie globalnego rocznego ruchu IP do ponad zettabajta – 1000 miliardów gigabajtów – już w 2016 r – powiedział Sabbagh. Gdy telewizja UltraHD stanie się powszechnym standardem to zapotrzebowanie ulegnie kolejnemu zwiększeniu, a to indywidualne może w Europie wynieść sto razy więcej niż obecna przepustowość gospodarstw domowych.

Czy sieci temu sprostają? Czy operatorów stać na taki ruch generujący minimalne, jeśli jakiekolwiek, koszty przesyłu? Czy związany z tym gwałtowny wzrost emisji dwutlenku węgla  jest akceptowalny? Czy obywatele będą mięli równy dostęp do takich usług? Odpowiedź na te pytania nie jest oczywista – mówił Sabbag – Satelity tworzą infrastrukturę, która już weszła w erę zettabajtów. Dzięki niezrównanym powszechnym zasięgom i bezkonkurencyjnym koszcie jeśli chodzi o komunikację „jeden do wielu” mogą odegrać główną rolę w tworzeniu optymalnej, inteligentnej i odpowiadającej na przyszłe wyzwania sieci nowej generacji. Zachęcam uczestników dzisiejszego spotkania do współpracy przy tworzeniu hybrydowych rozwiązań satelitarno-naziemnych, ponieważ pociągają one za sobą zdecydowanie mniejsze koszty. Pomagają również rozładować sieci naziemne i przekierować inwestycje; umożliwiają dostarczanie wielorakich usług dodatkowych, pozwalają  na bardziej wydajne wykorzystywanie zasobów częstotliwości i uniknięcie nowego cyfrowego podziału.

Podczas panelu poświęconego jednolitemu rynkowi cyfrowemu głos zabrali Aarti Holla, sekretarz generalna ESOA oraz zastępca dyrektora generalnego DG CONNECT ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Roberto Viola. Aarti Hola zwróciła uwagę na niebywałą wydajność kosztową satelitów w dystrybucji treści wideo jako jednego z rozwiązań dla zarządzania inteligentnymi sieciami.

Coraz większy zasięg HDTV oraz pojawienie się transmisji Ultra HDTV, co mogliśmy obserwować podczas ostatnich transmisji z Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Brazylii, pokazują jak potrzebny jest rozwój współpracy i znalezienie komercyjnych rozwiązań integrujących satelitę ze złożonymi sieciami umożliwiającymi przekaz treści wideo nastepnej generacji – powiedziała Sekratarz Generalny ESOA Aarti Hola – To jedyny sposób aby obywatele mogli czerpać korzyści z możliwości dostępu do wideo w dowolnym czasie, miejscu i na dowolnym urządzeniu.