Przejdź do treści

Statystyki systemów rozliczeniowych KIR S.A. po pierwszym półroczu 2014 r.

Tagi:

W czerwcu br. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. rozliczyła w systemie ELIXIR® prawie 132 mln transakcji o wartości ponad 323 mld zł. W systemie EuroELIXIR, obsługującym rozliczenia w euro, przetworzonych zostało blisko 1,3 mln transakcji o wartości niemal 7,2 mld euro. Liczba zleceń w systemie Express ELIXIR, umożliwiającym realizację przelewów natychmiastowych, wyniosła prawie 80 tys., a obroty przekroczyły 345 mln zł – to najwyższe miesięczne wartości odnotowane od  momentu uruchomienia tego systemu. W ciągu pierwszego półrocza br. łączna wartość transakcji rozliczonych w systemach KIR S.A. przekroczyła 2 bln zł.

W czasie pierwszych sześciu miesięcy br. w systemie ELIXIR®  przetworzonych zostało 791 mln transakcji na kwotę niemal 1,94 bln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ub. r. wzrosła zarówno ich liczba, jak
i wartość – w pierwszym półroczu 2013 r. rozliczono ponad 752 mln transakcji o wartości 1,85 bln zł. Wzrost widoczny był także w statystykach miesięcznych: w czerwcu br. przetworzonych zostało niemal 132 mln transakcji, czyli o prawie 10 mln więcej niż rok wcześniej (w czerwcu 2013 r. – ponad 122 mln transakcji),
a ich wartość wzrosła o niespełna 19 mld zł, przekraczając 323 mld zł (wobec 304 mld zł w czerwcu 2013 r.). Pod względem wartości obrotów w systemie ELIXIR® dniem rekordowym w minionym miesiącu był poniedziałek, 9 czerwca. Tego dnia KIR S.A. rozliczyła prawie 9,7 mln transakcji o wartości blisko 17,8 mld zł.

W systemie EuroELIXIR w pierwszym półroczu 2014 r. przetworzonych zostało ponad 7,2 mln transakcji, czyli o ponad 1,4 mln więcej niż od stycznia do czerwca 2013 r. Wzrosła również ich wartość – z niecałych 32 mld euro do ponad 41 mld euro. W czerwcu tego roku liczba transakcji wyniosła prawie 1,3 mln osiągając wartość blisko 7,2 mld euro. Porównując rok do roku, wartość czerwcowych transakcji była wyższa o ponad 1,6 mld euro w stosunku do czerwca ub.r., gdy wynosiła niespełna 5,6 mld euro. Natomiast ilościowo w statystykach miesięcznych odnotowano wzrost o ponad 270 tys. transakcji.

Największa dynamika wzrostu widoczna jest jednak w statystykach systemu Express ELIXIR. W pierwszym półroczu br. rozliczono blisko 343 tys. przelewów natychmiastowych, czyli o 213 tys. więcej niż
w analogicznym okresie 2013 r. Ich łączna wartość wzrosła o ponad miliard zł – z niecałych 0,65 mld zł
w I poł. 2013 r. do ponad 1,67 mld zł w I poł. tego roku. Tylko w czerwcu br. klienci banków zrealizowali blisko 80 tys. przelewów natychmiastowych o wartości ponad 345 mln zł – to najwyższe wartości odnotowane w ciągu jednego miesiąca od początku funkcjonowania systemu, tj. od czerwca 2012 r. Znacząco wzrosły także statystyki rozliczonych transakcji w ujęciu miesięcznym – w stosunku do danych za czerwiec 2013 r. liczba transakcji wzrosła ponad trzykrotnie (z 26,2 tys.), a ich wartość ponad dwukrotnie
(z 153,6 mln zł.)

 

 

W opinii przedstawicieli sektora bankowego duże zainteresowanie transakcjami w systemie Express ELIXIR wykazują, m.in., firmy z sektora MSP – mówi Grzegorz Leńkowski, dyrektor Linii biznesowej płatności natychmiastowe w KIR S.A. – Jest to zrozumiałe, bo rozwiązanie, które umożliwia realizację płatności
w czasie liczonym w sekundach, w znacznym stopniu ułatwia przedsiębiorcom efektywne zarządzanie finansami. Małe i średnie firmy coraz chętniej korzystają z możliwości płynnego zasilenia rachunku w innym banku, czy zapłaty za zakupiony towar w momencie jego dostawy. Oprócz szybkości realizacji płatności, niebagatelną zaletą usługi jest także wysoki limit pojedynczego przelewu, który wynosi do 100 tys. zł oraz brak ograniczeń co do liczby zlecanych transakcji
– dodaje G. Leńkowski.