Przejdź do treści

Gdańsk dzieli się swym doświadczeniem podczas kongresu Smart City

3 lipca 2014 odbyło się w Gdyni spotkanie z cyklu Kongres Smart City, poświęcone wdrażaniu innowacyjnych technologii i idei inteligentnego miasta. Konferencja poruszała tematy odnawialnych źródeł energii, ekologicznego transportu oraz nowych rozwiązań informatycznych.

Kongres organizowany jest przez Smart IT oraz Green Cars, Klastry pracujące nad rozwojem efektywnego zarządzania energią oraz wdrażanie ekologicznych rozwiązań technologicznych w obrębie branży motoryzacyjnej.

Konferencję poprowadził Juan Davi Ferrer, Prezes Klastra Smart IT. Przedstawił on samą koncepcję Klastrów, jak również omówił technologie informatyczne w nowoczesnej metropolii oraz Green Taxi koncepcję flot samochodów elektrycznych. Infrastrukturę potrzebną do ładowania tego typu pojazdów objaśnił Konrad Hamera przedstawiciel Green Point. Do ekologii odniósł się także Marcin Dolata, przedstawiciel InżynierPV, prezentując temat rewolucji w pozyskiwaniu energii dzięki instalacjom fotowoltaicznym. Innowacyjne technologie, które już stają się rzeczywistością, zostały przybliżone przez Jacka Mandasa z Google Entreprise.

O nowoczesnych narzędziach wykorzystywanych w promocji Gdańska opowiedziała Anna Górska, Prezes Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej / Gdańsk Convention Bureau,  przedstawiając przykłady realizowanych przez Gdańsk Convention Bureau/GOT rozwiązań w turystyce.

Ostatnią część stanowiły warsztaty prowadzone przez CATI, Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych, a zakończeniem konferencji był występ kabaretowy Cezarego Pazury.

Prezentacja dot. nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych w promocji Gdańska dostępna jest pod linkiem http://www.slideshare.net/GdanskRegionCVB/kongres-smart-city-3-lipca-2014r.