Netsprint uruchamia platformę Adkontekst SSP

Tagi:

Netsprint, właściciel Adkontekst, największej polskiej sieci reklamy kontekstowo-behawioralnej, uruchamia funkcjonalność SSP, która pozwala wydawcom na dodatkową monetyzację powierzchni reklamowej w modelu RTB (Real Time Bidding). Dzięki Adkontekst SSP wydawcy Adkontekst mogą teraz zarabiać także na reklamach rozliczanych za odsłony. Uzyskują dostęp do szerszej bazy reklamodawców co przekłada się na wzrost konkurencyjności ich powierzchni oraz zwiększa przychody z emisji reklam.  Pierwszym partnerem Adkontekst SSP w Polsce jest RTB House, w drugim półroczu będą to kolejno kluczowe DSP działające na polskim rynku.

Adkontekst SSP (Supply Side Platform) to platforma technologiczna zarządzająca i optymalizująca sprzedaż powierzchni reklamowej wydawców Adkontekst m.in. w ekosystemie RTB. Dzięki mechanizmom Adkontekst SSP powierzchnia reklamowa wydawców Adkontekst jest udostępniana reklamodawcom dokonującym automatycznego zakupu w modelu RTB (poprzez DSP). Adkontekst SSP sprzedając powierzchnie w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym, jest zorientowany na maksymalizację przychodu swoich wydawców.  O decyzji czy konkretnemu użytkownikowi zostanie wyświetlona reklama rozliczana za odsłony (w ramach modelu RTB, dzięki Adkontekst SSP) czy też rozliczana za kliknięcia decyduje finalnie jej przychodowość. Przez cały czas algorytmy optymalizujące od Netsprint analizują w tym aspekcie reklamy konkurujące o powierzchnię wydawców Adkontekst.

Dzięki platformie Adkontekst  SSP na powierzchni wydawców Adkontekst możliwa jest emisja nie tylko tradycyjnych reklam w formatach displayowych, ale także reklam tekstowych i tekstowo graficznych. Dodatkowo, platforma pozwala prezentować na serwisach wydawców również reklamy emitowane w oparciu o retargeting spersonalizowany (formaty oparte o HTML). Wszystkie dostępne formaty rozliczane są w modelu CPM.

Za pomocą panelu wydawcy partnerzy sieci mogą na bieżąco monitorować wyniki sprzedaży powierzchni reklamowej. Oprócz tego wydawcy korzystający z Adkontekst SSP mają możliwość określenia tzw. floor price, czyli poziomu stawek za odsłony,  poniżej których ich powierzchnia nie będzie oferowana. Dzięki temu każdy z partnerów sieci Adkontekst ma pełną kontrolę nad polityką cenową oferowanej powierzchni w ramach ekosystemu RTB.

Wydawcy Adkontekst oprócz dotychczasowej emisji reklam rozliczanych za kliknięcie za pomocą Adkontekst SSP uzyskują możliwość generowania dodatkowych zarobków z tytułu emisji reklam w modelu CPM (za tysiąc wyświetleń). Wykorzystanie przez wydawców Adkontekst SSP pozwala na dostęp do większej liczby reklamodawców, co za tym idzie zwiększa konkurencyjność udostępnianej powierzchni i przyczynia się do wzrostu przychodów wydawcy.

Z platformy Adkontekst SSP korzystają już wybrani wydawcy sieci Adkontekst. Wkrótce wszyscy partnerzy sieci, którzy zawarli umowę elektroniczną będą mogli korzystać z modelu  sprzedaży powierzchni reklamowej  dostępnego w ramach Adkontekst SSP.

Uruchomienie Adkontekst SSP to milowy krok w rozwoju naszego ekosystemu reklamowego i kontynuacja aktywności w obszarze programmtic buying – zauważa Artur Banach, prezes i współwłaściciel Netsprinta. Naszą ambicją jest, aby w powiązaniu z możliwościami platformy Netsprint Audience (służącej profilowaniu użytkowników ze względu na ich demografię, zainteresowania czy intencje zakupowe) portale korzystające z naszych rozwiązań były w stanie maksymalizować swoje przychody bez względu na fakt czy reklamy pozyskane zostały przez nas bezpośrednio czy też pochodzą z szybko rosnącego automatycznego systemu zakupu powierzchni reklamowej.” – dodaje.