Przejdź do treści

Wielkość eksportu w maju 2014 r. – prognoza KUKE S.A.

Tagi:

Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w maju oraz zapotrzebowania na usługi Korporacji w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w maju eksport z Polski wyniósł 13,297 mld euro. Był więc o 6,4% mniejszy niż w kwietniu i jednocześnie o 8,5% większy niż w maju 2013 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 55,569 mld tj. o 6,5% mniej niż w kwietniu i równocześnie o 8,6% więcej niż przed dwunastoma miesiącami.

Obserwowane w maju zmniejszenie obrotów wynika głównie z czynników o charakterze sezonowym. Po okresie podwyższonej aktywności w marcu i kwietniu (po wcześniejszych słabszych miesiącach), maj zazwyczaj przynosi silną korektę. Dotyczy to tak handlu, jak i dostaw zaopatrzenia potrzebnego do dalszej produkcji. Wyniki tegorocznego maja będą dodatkowo spłycane mniejszą aktywnością po świętach wielkanocnych, które przypadły w drugiej połowie kwietnia. W bieżącym roku falowanie aktywności gospodarczej przebiega nieco odmiennie niż w roku ubiegłym. Znaczącym zmianom podlega więc poziom dynamiki rocznej eksportu w poszczególnych miesiącach. Wysokimi były styczeń i marzec (roczna dynamika odpowiednio 10,7% i 10,9%), niższy zaś był luty i kwiecień (odpowiednio 5,7% i 6,8%). Maj plasując się w okolicach 8,5% będzie niejako pośrodku.

Korporacja oczekuje, że w okresie V – VII 2014 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 8,2%
w euro, a w wymiarze złotowym o 5,7%. Aktualne szacunki potencjału gospodarczego polskich wytwórców oraz zmian w popycie na nasze towary w roku 2014 pozwalają oczekiwać wzrostu eksportu do kwoty 170,5 mld euro, co stanowić będzie wynik o 9,3% wyższy niż w roku 2013. W ujęciu złotowym eksport w roku bieżącym powinien zamknąć się kwotą 704,7 mld, co odpowiadać będzie wzrostowi o 7,6% w stosunku do wyników wypracowanych w roku 2013. W miarę poprawy koniunktury na rynku europejskim oraz normalizacji sytuacji u naszych wschodnich partnerów, zwiększać się też będzie dynamika polskiego eksportu. W roku 2015 eksport może zwiększyć się do 190,8 mld euro (o 11,9%), co w wymiarze złotowym odpowiadać będzie kwocie 763,6 mld (wzrost o 8,4%).

Prognozy Korporacji dotyczące wyników eksportu w latach 2014 – 2015 wskazujące na wzrost eksportu ogółem odpowiednio o 9,3% i 11,9% są wynikiem następujących prognozowanych zmian wolumenu eksportu na podstawowych dla naszej gospodarki rynkach:

Niemcy – wzrost eksportu o 10,7% i 11,0 %

Pozostałe kraje strefy euro o 10,5% i 9,8%

Pozostałe kraje UE o 9,9% i 11,0%

Pozostałe kraje rozwinięte o 13,0% i 12,8%

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej o -9,4% i 13,4%

Kraje rozwijające się o 18,0% i 20,0%