Przejdź do treści

Kokos.pl wprowadza automatyczne inwestycje ze 100% ochroną kapitału

Tagi:

Kokos.pl, największy w Polsce serwis pożyczek społecznościowych, wprowadza dla swoich użytkowników usługę „gwarancja BM”, połączoną z automatycznymi inwestycjami. W przypadku braku spłaty zobowiązań przez pożyczkobiorcę, dług przejmie Blue Media, operator systemu, a inwestor otrzyma zwrot kapitału w pełnej wysokości. Żaden inny portal social lendingowy w Polsce nie oferuje podobnego zabezpieczenia swoim inwestorom.

Kokos.pl to pierwszy w Polsce serwis łączący pożyczkobiorców z inwestorami. Od chwili jego uruchomienia w 2008 r., operator serwisu systematycznie wprowadza usprawnienia zwiększające bezpieczeństwo użytkowników. Efektem jest wysoka średnia spłacalność pożyczek, która wynosi 90% i nie odbiega od średniej dla sektora bankowego. Nowa usługa zapewni inwestorom jeszcze większe bezpieczeństwo zwrotu kapitału.

Liczymy na to, że dzięki wprowadzonym zmianom, inwestorzy będą chętniej lokować środki na rynku pożyczek społecznościowych. Dzięki wprowadzeniu gwarancji stały się one jednym z najlepszych i najpewniejszych sposobów lokowania pieniędzy. Średnia stopa zwrotu w Kokos.pl wynosi ok. 13% (z ostatnich 3 miesięcy). To więcej niż np. w wielu funduszach inwestycyjnych – przekonuje Tomasz Bobrowski, PR manager Blue Media.

Gwarancja BM

Jak inwestować bez ryzyka? Po pierwsze – pożyczkodawca tworzy automat inwestycyjny z parametrem: „gwarancje BM”. Podczas tworzenia automatu inwestor decyduje, jakie właściwości powinny mieć aukcje, w których będzie lokował swe środki. Ustala kryteria takie jak rating pożyczkobiorcy (jego spłacalność i wiarygodność), poziom oprocentowania czy liczbę rat. Po drugie – pożyczkodawca wpłaca środki inwestycyjne na swoje subkonto w serwisie. To nimi będzie obracać na platformie. Po trzecie – po zakończeniu aukcji i zebraniu przez pożyczkobiorcę wnioskowanej kwoty, inwestor otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy pożyczki. Spłaty rat oraz wynagrodzenie będzie otrzymywał na swoje konto bankowe lub subkonto – Dzięki gwarancji potencjalni pożyczkodawcy dostają od nas jasny sygnał, zielone światło: niczego nie ryzykujecie, możecie jedynie zyskać. I to zdecydowanie więcej niż korzystający z innych instrumentów finansowych – dodaje Tomasz Bobrowski.

Prowizja od korzystania przez inwestora z automatu inwestycyjnego pobierana jest dopiero po spłacie wszystkich rat przez pożyczkobiorcę. Jej wysokość pozostaje bez zmian i wynosi od 1% do 2,5%, w zależności od ustawień automatu Inwestora. W przypadku, gdy pożyczkobiorca nie spłaca długu w terminie, a aukcja miała parametr „gwarancji BM”, inwestor automatycznie otrzymuje zwrot kapitału na swoje konto lub subkonto, zaś gwarant (Blue Media) przekazuje sprawę do windykacji. W zamian za to gwarant otrzymywał będzie połowę wynagrodzenia z oprocentowania aukcji.

Zespół Kokos.pl zapowiada, że wkrótce użytkownicy portalu mogą liczyć na kolejne udogodnienia.