Przejdź do treści

Certyfikat NATO dla platform FireEye AX

Tagi:

Firma FireEye Inc.,lider w dziedzinie ochrony przed zaawansowanymi cyberatakami, poinformowała, że urządzenia FireEye z serii AX (Forensic Analysis Threat Prevention Platform™) uzyskały certyfikat potwierdzający ich włączenie do katalogu Information Assurance Product Catalogue (NIAPC ― katalog produktów do zapewniania bezpieczeństwa informacji NATO). Rozwiązania FireEye z serii AX zapewniają krajom należącym do NATO oraz działającym w ramach tego paktu organom cywilnym i wojskowym, dostęp do mechanizmów oceny zagrożeń następnej generacji zgodnych z wymogami dyrektywy INFOSEC.

„Zaawansowane, długotrwałe ataki stanowią obecnie bardzo realne zagrożenie dla instytucji administracji publicznej, a także dla organizacji prywatnych, które przyczyniają się do realizacji przez NATO misji ochrony wolności” ― powiedział Paul Davis, wiceprezes firmy FireEye na Europę. „Państwa członkowskie należą do głównych celów ataków podejmowanych przez zaawansowanych cyberprzestępców, których zleceniodawcy sponsorują często wykradanie szczególnie cennych danych, takich jak plany NATO oraz wszelkie formy komunikacji w tej organizacji. Jesteśmy zaszczyceni, że platformy FireEye Forensic Analysis (AX), przeznaczone do wykrywania tego typu zagrożeń, uzyskały certyfikat NATO”.

Katalog NIAPC oferuje centrom operacyjnym systemów NATO (NATO Systems Operations Centers) różne produkty do zapewniania bezpieczeństwa informacji, profile ochrony i pakiety, które umożliwiają bezpieczną obsługę sklasyfikowanych i niesklasyfikowanych informacji NATO. Produkty tego typu są poddawane trójstopniowej ocenie, aby określić, jaki maksymalnie poziom informacji NATO mogą one chronić. Platformy FireEye Forensic Analysis (z serii AX) uzyskały najwyższą ocenę NATO i zdobyły certyfikat poświadczający możliwość obsługi informacji należących do kategorii NATO SECRET.

„Ochrona informacji NATO oraz należących do niego członków i organizacji przed cyberprzestępczością jest sprawą najwyższej wagi” ― powiedział John Tatman, dyrektor ds. zapewniania bezpieczeństwa informacji NATO. „Zdajemy sobie sprawę, że zaawansowane zagrożenia stanowią coraz większy odsetek cyberataków ― dlatego właśnie dokonujemy oceny produktów takich dostawców, jak firma FireEye, którzy koncentrują się na zapobieganiu tego typu atakom”.

Platformy FireEye z serii AX są przeznaczone dla analityków ds. bezpieczeństwa, umożliwiają kontrolowane wykonanie podejrzanych plików, załączników email oraz obiektów Web pod kątem sprawdzenia ich szkodliwej działalności. Wykorzystując technologię FireEye Multi‑Vector Virtual Execution™, instytucje są w stanie wygenerować szczegółowe informacje śledcze
w zakresie technik wykorzystywanych przez zaawansowane szkodliwe oprogramowanie w celu złamania zabezpieczeń sieciowych. Więcej informacji na temat produktów FireEye z serii AX włączonych do katalogu NIAPC można znaleźć pod adresem http://www.ia.nato.int/niapc/Product/AX-Series_513 lub http://www.fireeye.com/products-and-solutions/forensic-analysis.html.