Przejdź do treści

Siemianowice kuszą inwestorów parkiem biznesu

Na przełomie czerwca i lipca ruszy pierwsza inwestycja  na terenie Siemianowickiego Parku Biznesu (SPB). Właściciel gruntów, spółka KPE Metropolis, oferuje atrakcyjnie położone i w pełni uzbrojone grunty przy DK 94, a władze miejskie zapewniają szybkie decyzje administracyjne, m.in. pozwolenia na budowę. – SPB stworzy nowe miejsca pracy i zwiększy popularność Siemianowic w oczach inwestorów, a to może przyciągnąć kolejne duże firmy – mówi Mike Musil, prezes KPE Metropolis, właściciela Siemianowickiego Parku Biznesu.

Obecnie na inwestorów czeka 7 ha bezpiecznego i przygotowanego do prowadzenia działalności gruntu przy skrzyżowaniu DK 94 z ul. Bytomską. Ostatecznie teren parku będzie obejmował ok 30 ha. KPE Metropolis szacuje, że wartość inwestycji w całym Parku przekroczy 100 mln.

Tak duży projekt inwestycyjny wymaga szerokiej współpracy z władzami miasta. Dzięki temu współdziałaniu udało się m.in. wybudować drogę łączącą poszczególne działki z DK 94 oraz stworzyć dogodny dla inwestycji plan zagospodarowania przestrzennego. Władze Siemianowic zapowiadają także bardzo szybkie wydawanie zgód na realizację inwestycji i sprawny przebieg całego procesu administracyjnego. Standardowo ustawa przewiduje 60 dni na wydanie zgody na budowę.

– Mamy zapewnienie ze strony Prezydenta Miasta, że termin ten nie przekroczy 10 dni, jeżeli w ten sposób może przyczynić się do przyciągnięcia inwestorów – informuje Mike Musil. – Dzięki temu skomplikowane przepisy i długie procesy administracyjne nie będą hamowały rozwoju SPB.

– Mając na uwadze korzyści dla miasta staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom inwestorów – zapewnia Jakub Nowak, rzecznik UM w Siemianowicach. – W takich przypadkach chętnie podejmujmy współpracę. To może być np. budowa drogi dojazdowej do działki lub zmiana planu zagospodarowania przestrzennego.

Jako przykład można podać oczyszczenie przydrożnego terenu z zarośli, na prośbę jednego z inwestorów, które zasłaniały jego teren z drogi dojazdowej.

– Takie gesty są bardzo ważne, dlatego że tworzą dobry klimat do inwestowania – podkreśla Mike Musil. – Zaangażowanie miasta uwiarygadnia cały projekt w oczach potencjalnych inwestorów. Władze są także otwarte na spotkania z firmami i kilka z nich już się odbyło. Podczas jednego z takich spotkań inwestor złożył prośbę o wydłużenie linii autobusowej o 2 przystanki, żeby ułatwić swoim przyszłym pracownikom dojazd do pracy. Prośbę prawdopodobnie uda się zrealizować, dlatego że polepszy komunikację na terenie miasta.

Dlaczego w Siemianowicach?

Dla większości przedsiębiorstw kluczowym kryterium podczas wybierania miejsca pod inwestycję jest lokalizacja. Ta w przypadku SPB jest bardzo korzystna, dlatego że teren znajduje się przy samej DK 94 i jest z niej bardzo dobrze widoczny. Inwestorzy będą mieli także dostęp do pełnego uzbrojenia. Od podstaw wykonano nowe sieci: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej oraz elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia.

Atrakcyjność SPB podnosi także dogodny plan zagospodarowania przestrzennego. Istnieje możliwość podziału terenu na mniejsze działki i stworzenie dodatkowej drogi dojazdowej. Nie ma także ograniczeń dotyczących wysokości oraz powierzchni zabudowy. Przeznaczenie SPB to usługi komercyjne, składy hurtowe i zakłady produkcyjne. Teren Parku jest całkowicie wolny od wpływów eksploatacji górniczej. Jest to bardzo istotny czynnik dla dużych inwestorów, którzy nie inwestują na terenach dotkniętych szkodami górniczymi.

W północnej części sąsiednich Katowic brakuje obszarów inwestycyjnych np. dla firm produkcyjnych. W tej sytuacji SPB stwarza szansę na przyciągnięcie dużych inwestorów.

– Wzrost popularności miasta jest bardzo ważny, dlatego że staramy się przyciągnąć do Siemianowic inwestorów z całej Polski i z zagranicy – podkreśla Mike Musil. – Oprócz fabryki Johnson Controls w Siemianowicach brakuje spektakularnych inwestycji. Wcześniej brakowało także gruntów pod duże inwestycje. Siemianowicki Park Biznesu stwarza całkiem nowe perspektywy dla miasta i przedsiębiorstw.

Pierwsi gospodarze w Parku

Na przełomie czerwca i lipca roku ruszy pierwsza inwestycja na terenie Parku, a jej efekty będą widoczne już pod koniec roku. Start kolejnej jest planowany w II połowie bieżącego roku. Pierwszy inwestor to duża firma z branży spożywczej, która na terenie o powierzchni ok. 10 000 m2 wybuduje magazyn spożywczy o powierzchni ok. 900 m2, który będzie przystosowany do dalszej rozbudowy w przyszłości. Drugi to jeden z rynkowych liderów z sektora oświetleniowego. Na terenie Siemianowic powstanie główny magazyn firmy w Polsce – obiekt składający się z magazynu o powierzchni ok. 6300 m2 i części socjalno-biurowej o powierzchni ok. 500 m2. Zakończenie robót budowlanych i rozpoczęcie działalności planowane jest na początek roku 2016.

– Jesteśmy zobowiązani tajemnicą handlową, dlatego na razie nie możemy podać nazw 2 firm, które już zdecydowały się prowadzić działalność w Siemianowicach. Prowadzimy także rozmowy z dużą firmą produkcyjną oraz firmą z branży motoryzacyjnej – podaje Mike Musil. – Rezultatami będziemy mogli się pochwalić w trzecim kwartale 2014 r.

Nie tylko dla inwestorów

Twórcy SPB przewidują, że już w 2015 roku na terenie parku będzie pracować ponad 100 osób. Z roku na rok miejsc pracy będzie regularnie przybywać.

– Parki Biznesu to projekt nie tylko dla inwestorów, ale także dla Siemianowiczan, dlatego już na wczesnym etapie realizacji projektu pojawił się pomysł współpracy z PUP – zaznacza Mike Musil.

W ramach współpracy z Urzędem Pracy inwestorzy będą co 2-3 miesiące określać swoje zapotrzebowanie, a siemianowicki PUP będzie kierował pracowników do konkretnych firm.

– To duże ułatwienie dla firm rozpoczynających działalność na terenie Parku, dlatego że przyspiesza rekrutację pracowników i znalezienie wykwalifikowanych specjalistów – zauważa Prezes KPE Metropolis. – Jestem przekonany, że pojawią się także inne programy współpracy wraz z napływem nowych inwestorów.