Przejdź do treści

JJ Auto AG ogłasza wydłużenie okresu subskrypcji

Tagi:

Jak podano w prospekcie emisyjnym, wiodący menadżer oferty oraz spółka JJ Auto AG (dalej „JJ Auto”), dynamicznie rozwijający się producent i dostawca części do pojazdów użytkowych na rynku chińskim, ogłaszają wydłużenie okresu zapisów na akcje do 3 czerwca 2014 roku, do godz. 12.00, zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Akcje oferowane są w ramach pierwszej oferty publicznej spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie oraz równolegle na GPW w Warszawie. Pierwotnie okres subskrypcji miał się zakończyć 27 maja 2014 r.

 

 – Spółka zdecydowała się na wydłużenie okresu subskrypcji w odpowiedzi na sygnały, zwłaszcza od inwestorów indywidualnych, że potrzebują oni więcej czasu na zapoznanie się z ofertą spółki, której wcześniej nie mieli okazji obserwować na polskim rynku – mówi Leszek Traczyk, dyrektor Domu Maklerskiego DF Capital, lidera konsorcjum domów maklerskich prowadzących zapisy na akcje
JJ Auto w Polsce.

 

Spółka informuje również o dostosowaniu przedziału cenowego oferowanych akcji. Nowa cena oferowanych akcji mieści się w przedziale od 6,75 do 7,50 euro oraz od 28,23 zł do 31,37 zł za akcję (zgodnie z zapisem w prospekcie do kalkulacji wykorzystano kurs średni NBP z dnia 15 maja 2014: 1 EUR = 4,1824 PLN).

 

Pomimo tego, że JJ Auto rozwija się w szybkim tempie, Zarząd i Rada Nadzorcza spółki planują przedłożyć do decyzji Walnego Zgromadzenia propozycję wypłaty dywidendy z zysku za bieżący rok finansowy, czyli 2014. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego spółki, jeśli spełnione zostaną wszystkie warunki, rozważana będzie wypłata dywidendy na poziomie 15 proc. zysku netto wypracowanego przez spółkę.

 

JJ Auto oferuje w Niemczech i w Polsce do 1.777.778 akcji w ramach IPO na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie oraz równolegle na GPW w Warszawie. Zapisy na akcje ruszyły 19 maja 2014 roku.

Globalnym koordynatorem i oferującym akcje JJ Auto jest ACON Actienbank AG z siedzibą
w Monachium. W Polsce liderem konsorcjum biur maklerskich, za pośrednictwem których można nabyć akcje JJ Auto jest Dom Maklerski DF Capital, a na akcje zapisać się można także w ING Securities SA, Biurze Maklerskim Alior Banku oraz BDM SA.

 

JJ Auto planuje wykorzystać przychody netto ze sprzedaży akcji na uruchomienie własnych centrów dystrybucji, zwiększenie mocy produkcyjnych, działania promocyjne i budowę marki, działalność w obszarze badań i rozwoju (R&D) oraz na zwiększenie środków obrotowych, które zostaną wykorzystane do sfinansowania rozszerzonej działalności.

 

Debiut JJ Auto na rynku regulowanym General Standard Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie oraz rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jest zaplanowany na 16 czerwca 2014 r.

 

Odpowiedni aneks do prospektu emisyjnego spółki zostanie zamieszczony na stronach internetowych JJ Auto pod adresem: http://www.jj-auto.de/