Przejdź do treści

MCI Management zwiększa zaangażowanie w Netii

Spółka kontrolowana przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, fundusz buyoutowy z Grupy MCI, nabyła kolejny pakiet akcji spółki Netia S.A. („Spółka”, „Netia”) stanowiący 2,15% jej kapitału zakładowego. Po rozliczeniu transakcji, które nastąpiło w dn. 21 maja br., fundusz z Grupy MCI będzie posiadał 7,15% kapitału zakładowego Netii. Wartość transakcji to 40,5 mln zł.

 

W ślad za poinformowaniem w dniu 15 maja 2014 r. o zaangażowaniu się w Netię, dziś fundusz z Grupy MCI zakomunikował kolejną transakcję zakupu akcji Netii, umacniając swoją pozycję w akcjonariacie Spółki. Podobnie jak w poprzedniej transakcji nabywającym pakiet 7.466.788 akcji Netii stanowiący 2,1462% kapitału zakładowego Netii jest Navicorp Trust Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 S.K.A. z siedzibą w Warszawie. Łączna wartość transakcji wyniosła ok. 40,5 mln zł. Po rozliczeniu zakupu, które miało miejsce w dniu 21 maja, Grupa MCI posiadać będzie 24.862.328 akcji Netii stanowiące 7,1462% jej kapitału zakładowego.

– Zwiększyliśmy nasze zaangażowanie w Netii, gdyż chcemy umocnić naszą pozycję w akcjonariacie i efektywniej wykonywać prawa akcjonariusza mniejszościowego. Netia potrzebuje skutecznego nadzoru właścicielskiego. Chcemy wprowadzić do Rady Nadzorczej naszego przedstawiciela i mieć realny wpływ na strategię firmy –powiedział Cezary Smorszczewski, Prezes Zarządu MCI Management SA.

Strategia inwestycyjna MCI zakłada inwestowanie w spółki z segmentu tzw. digital ecosystem tworzące ekosystem do rozwoju Internetu. MCI zakłada również angażowanie się w projekty typu digital disruption, czyli dotyczące czystych modeli internetowych (tzw. pure players), jak również digital adaptation, czyli modele biznesowe, które po osiągnięciu wiodącej pozycji w tradycyjnej gospodarce, mają zamiar zdynamizować swój rozwój dzięki wykorzystaniu możliwości Internetu. Netia to przykład silnej spółki działającej w obszarze digital ecosystem.

Zakup ok. 7,15% akcji Netii to największa inwestycja MCI w tym roku i jedna z największych w historii funduszu. Wycena całego pakietu akcji Spółki w obecnym portfolio Grupy MCI plasuje tę inwestycję wśród największych aktywów funduszu.

– Gdy w marcu tego roku obejmowałem stanowisko Prezesa Zarządu, zapowiadałem, że jednym z celów na najbliższe lata jest większa dywersyfikacja portfela i zmniejszenie udziału jednostkowych inwestycji w naszych łącznych aktywach do poziomu niższego niż 20%, co wpłynie na zmniejszenie korelacji między cenami poszczególnych aktywów a wyceną MCI na giełdzie. Nabycie znaczącego pakietu akcji Netii jest krokiem w celu realizacji  tej zapowiedzi –dodajeCezary Smorszczewski.