Przejdź do treści

SUSE udostępnia rozwiązanie wysokiej dostępności (HA) dla prywatnych chmur

Tagi:

Firma SUSE poinformowała o wzbogaceniu SUSE Cloud – dystrybucji OpenStack przeznaczonej do tworzenia prywatnych chmur Infrastructure-as-a-Service – w mechanizmy wysokiej dostępności (High Availability). SUSE Cloud 3 (www.suse.com/products/suse-cloud ) to pierwsza korporacyjna dystrybucja OpenStack ze zautomatyzowanymi funkcjami konfiguracji i wdrożenia mechanizmów wysokiej dostępności, zapewniającymi szybkie uruchomienie i nieprzerwane działanie prywatnych chmur.

 „Infrastruktura o wysokiej dostępności zapewnia klientom nieprzerwaną pracę użytkowanych przez nich prywatnych chmur, co jest ważne zarówno przy tworzeniu i testowaniu rozwiązań w chmurze, ale także przy przetwarzaniu wsadowym czy szybkim wdrażaniu marketingowych kampanii promocyjnych” – mówi Michael Miller, wiceprezes SUSE ds. globalnej współpracy i marketingu. – „Administratorzy prywatnych chmur mogą teraz dostarczać usługi o założonym poziomie obsługi zdefiniowanym w umowach SLA (Service Level Agreements), a firmy dzięki zredukowaniu nieplanowanych przestojów zyskują niezawodny dostęp do potrzebnych im zasobów.”

Al Sadowski, dyrektor ds. badań internetowych usług infrastrukturalnych w firmie 451 Research, podkreśla wagę automatyzacji instalacji i konfiguracji mechanizmów wysokiej dostępności: – „Uproszczenie wdrożenia to jedna z bardzo pożądanych zalet dystrybucji OpenStack. Produkty wyposażone w mechanizmy automatyzacji złożonych procesów wdrożeniowych zyskują istotną przewagę rynkową.”

SUSE Cloud zawiera elementy oprogramowania SUSE Linux Enterprise High Availability Extension (www.suse.com/products/highavailability ), które obecnie jest najlepiej wyposażonym rozwiązaniem klastrowym typu open source. Systemy SUSE wysokiej dostępności, sprawdzone w centrach danych na całym świecie, zapewniają przedsiębiorstwom nieprzerwaną eksploatację obciążeń na serwerach x86. SUSE Cloud 3 pozwala wyeliminować problem niedostępności usług spowodowany np. awarią systemu sterowania prywatną chmurą. Automatyzacja wdrożenia i konfigurowania była możliwa dzięki zintegrowaniu systemu SUSE Cloud Administration Server z narzędziem Crowbar, ułatwiającym instalowanie i zarządzanie fizyczną infrastrukturą chmury.

Jonathan Bryce, dyrektor wykonawczy OpenStack Foundation, powiedział: – „Wysoka dostępność to cecha pożądana z punktu widzenia przedsiębiorstw, a ekosystem stworzony wokół projektu OpenStack oferuje wiele sposobów jej osiągnięcia. Dzięki mechanizmom wysokiej dostępności OpenStack może stać się podstawowym elementem korporacyjnej infrastruktury informatycznej. Uzupełnienie dystrybucji OpenStack oferowanej przez SUSE o funkcje wysokiej dostępności daje nowe możliwości tworzenia niezawodnej infrastruktury do obsługi prywatnych chmur.”

Rozwiązanie SUSE Cloud 3 oparte jest na OpenStack w wersji Havana. Oferuje pełną obsługę aranżacji (ang. orchestration; moduł Heat) i telemetrii (moduł Ceilometer) oraz działa w mieszanych środowiskach z hipernadzorcami KVM, Xen, Microsoft Hyper-V i VMware vSphere dzięki integracji z VMware vCenter Server.

Wykupienie subskrypcji na oprogramowanie SUSE Cloud Control Node zapewnia dostęp do mechanizmów wysokiej dyspozycyjności bez dodatkowych opłat. Informacje o cenach oprogramowania  SUSE Cloud 3 dostępne są pod adresem www.suse.com/products/suse-cloud/how-to-buy. Więcej informacji o tym rozwiązaniu można znaleźć na stronie  www.suse.com/cloud.