Cisco i władze Hamburga ogłaszają plany rozwoju inteligentnego miasta i portu przyszłości

Tagi:

Rozwój miast i pomyślność ich mieszkańców w coraz większym stopniu zależą od wykorzystania możliwości, jakie dają inteligentne sieci łączące elementy miejskiej infrastruktury. Dostrzegając tę prawidłowość, władze Hamburga, drugiego co do wielkości miasta w Niemczech, zamierzają poprawić jakość życia mieszkańców poprzez zwiększenie innowacyjności, efektywności, mobilności, trwałości i bezpieczeństwa wykorzystywanych technologii.

W tym celu władze Hamburga oraz firma Cisco podpisały porozumienie, które przewiduje tworzenie projektów pilotażowych, dotyczących inteligentnego zarządzania ruchem i oświetleniem ulicznym czy zdalnego świadczenia usług administracyjnych. Pierwsze projekty są już wspierane przez firmy partnerskie, takie jak Philips czy T-Systems. Kolejni partnerzy są zapraszani do przyłączenia się do tego otwartego ekosystemu.

Porozumienie daje władzom Hamburga dostęp do referencyjnych architektur Cisco Smart+Connected Communities oraz definiuje podstawowe zasady dla innych inicjatyw powiązanych z projektem. Cisco potwierdziło także swoją gotowość do współpracy z władzami Hamburga przy tworzeniu cyfrowej agendy dla miasta.

Smart City : Inteligentne zarządzanie ruchem i zdalne usługi dla obywateli

W Hamburgu planowane są obecnie następujące projekty Smart City:

  • Wdrożenie inteligentnego oświetlenia ulicznego.
  • Inteligentny system zarządzania ruchem w celu optymalizacji jego przepływu i wcześniejszego wykrywanie potencjalnych incydentów.
  • „Wirtualny obywatel”, czyli rozwiązanie umożliwiające korzystanie z usług administracyjnych za pośrednictwem terminali wideo wysokiej rozdzielczości, dostępnych w specjalnych, zdalnych kioskach.

Smart Port

W okolicach portu w Hamburgu rozwijany będzie nteligentny system kontroli przestrzeni parkingowej dla samochodów ciężarowych i ładowarek, co usprawni ruch pojazdów i ich parkowanie. Zostanie on uzupełniony w pełni zintegrowanym systemem zarządzania ruchem, umożliwiając optymalny przepływ samochodów osobowych i ciężarowych. Ma to zapobiegać tworzeniu się korków i wykrywać ewentualne incydenty. Oprócz optymalizacji zużycia energii dzięki wykorzystaniu inteligentego oświetlenia ulicznego, władze portu planują również gromadzenie i analizę danych dotyczących emisji, aby zapewnić bardziej wiarygodne prognozy na temat hałasu, temperatury, wilgotności i zanieczyszczeń. Infrastruktura portowa będzie zaś monitorowanaw celu zapewnienia jej bezpiecznego i sprawnego działania.

HafenCity

HafenCity jest obecnie największym w Europie projektem rozwoju przestrzeni wewnątrzmiejskiej. Władze Hamburga planują tu realizację projektów pilotażowych, takich jak rozwiązania mobilne pomagające w optymalizacji ruchu ulicznego poprzez oferowanie mieszkańcom alternatywnych możliwości transportu, jak rowery czy współdzielone samochody (także elektryczne). Planowane jest również wdrożenie rozwiązań dla inteligentnych budynków.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu