Rekordowe inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój

Tagi:

Przedsiębiorstwa – to właśnie do nich trafiło gros środków z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w latach 2010-2013. Projekty badawczo-rozwojowe otrzymały wsparcie z pieniędzy publicznych w wysokości 9,7 mld zł, a udział biznesu w ich finansowaniu wzrósł dwukrotnie. Tak wynika z najnowszego raportu prezentowanego podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

 

– Istotnym elementem polityki coraz większych inwestycji państwa w badania naukowe i prace rozwojowe, jest coraz szersze włączanie w nie sektora prywatnego. Ważną rolę odgrywają tu programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które angażując środki budżetowe, wymagają jednocześnie wkładu własnego komercyjnych firm – podkreśla minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Z najnowszego raportu pt. „Analiza wysokości wkładu własnego przedsiębiorców i udzielonej pomocy publicznej”, przygotowanego przez PwC dla NCBR wynika, że spośród 2755 podpisanych umów w ramach 84 programów aż 1637 dotyczyło wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw występujących wspólnie z innymi podmiotami w konsorcjach lub indywidualnie.

–To ważne, że przedsiębiorcy i naukowcy decydują się coraz częściej na ścisłą współpracę w formie konsorcyjnej. To skuteczny mechanizm realizacji projektów badawczo-rozwojowych i projektów komercjalizacji wyników badań, dlatego będziemy nadal premiować takie współdziałanie nauki i biznesu – podkreśla zastępca dyrektora NCBR Leszek Grabarczyk.

W raporcie podsumowano też wartość wsparcia publicznego kierowanego do przedsiębiorstw na sferę B+R oraz udział samych przedsiębiorstw w finansowaniu prac badawczo-rozwojowych. W latach 2010-2013 na prace badawczo-rozwojowe do przedsiębiorców trafiło 9,7 mld zł pieniędzy publicznych. Wzrósł także poziom udziału finansowego przedsiębiorców w działalności badawczo-rozwojowej. Wskaźnik BERD, informujący o wysokości nakładów na badania i prace rozwojowe sektora przedsiębiorstw, wynosił w 2010 roku 2,77 mld zł, w 2011 – 3,52 mld zł, a w 2012 już 5,3 mld zł.

– W Polsce udało się już doprowadzić do zmiany struktury finansowania B+R. Udział przedsiębiorców w finansowaniu badań i innowacji to już 32,3 proc. wszystkich wydatków w Polsce. Jeszcze parę lat temu to było tam niewiele ponad 20 proc. – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Jak podkreśla minister nauki, w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej do 2020 roku, współpraca nauki i gospodarki będzie podstawowym wymogiem. Działania resortu nauki i NCBR pomogły polskim naukowcom lepiej się przygotować do współpracy z przemysłem.  – W nowej perspektywie finansowej UE to właśnie przedsiębiorcy będą głównymi beneficjentami tych środków i to na nich będzie spoczywać odpowiedzialność za rozwój innowacji w Polsce – dodaje minister nauki.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu