Przejdź do treści

Atende rozpoczyna współpracę z Telecom Luxembourg Private Operator

Dwustronna umowa ramowa podpisana między firmami daje Atende szansę wyjścia za granicę ze swoimi rozwiązaniami cloudowymi. Telecom Luxembourg Private Operator (TLPO), dzięki partnerstwu z polską spółką, zyska możliwość nie tylko oferowania swoich usług w oparciu o technologię cloud computingu, ale też rozszerzenia swojej działalności w tej części Europy.

 

Atende jest pierwszą polską firmą, z którą luksemburski operator telekomunikacyjny podpisał umowę partnerską. Fakt zawarcia porozumienia został ogłoszony podczas otwarcia Polsko-Luksemburskiego Forum Biznesowego, którego celem jest rozwój współpracy między krajami w sferze m.in. technologii informatycznych.

 

Ta umowa to dla nas krok w kierunku popularyzacji naszych rozwiązań na rynkach międzynarodowych. Budujemy sieć partnerską, która umożliwia oferowanie zainteresowanym podmiotom usług z zakresu Centrów Danych oraz IaaS wraz z uwzględnieniem wymagań klienta co do miejsca, w którym chciałby on, żeby jego dane były składowane –powiedział Jérôme Grandidier, CEO Telecom Luxembourg Private Operator.

 

Główna działalność Telecom Luxembourg Private Operator polega na świadczeniu usług telekomunikacyjnych. Podpisane porozumienie pozwoli firmom na wzbogacenie swojego portfolio o usługi partnera. W związku z tym do oferty TLPO włączone zostaną usługi Atende z zakresu Centrów Danych oraz IaaS (ang. Infrastructure as a Service). Zaś Atende będzie mogło wzbogacić swoje portfolio o ofertę operatora.

 

Globalizacja to dla nas wszystkich już rzeczywistość, stąd bardzo wysoko cenimy sobie możliwości kooperacji z zagranicznymi partnerami. Jesteśmy dumni z tego, że TLPO, który nieustannie szuka szans na rozwój, uznał nas za wiarygodnego partnera. W naszej strategii biznesowej silnie akcentujemy usługi związane z cloud computingiem stąd tym bardziej cieszy zainteresowanie tą dziedziną naszej aktywności biznesowej – powiedziałaKatarzyna Kołder, Business Development Director w Atende S.A.