Przejdź do treści

Wind Mobile potraja potencjał

Wind Mobile, wiodący dostawca rozwiązań mobilnych w Polsce, sfinalizował przejęcie Software Mind. Nowa oferta produktowa Spółki adresuje teraz trzy najbardziej atrakcyjne potrzeby nowoczesnych konsumentów – mobilną rozrywkę, mobilne finanse oraz sektor hotelarski. Sprzedaż rozwijana będzie przede wszystkim na rynkach zagranicznych, a sfinalizowanie akwizycji podmiotu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich podwoi wyniki oraz otworzy wyjątkowe możliwości komercjalizacji w regionie MENA.

Wind Mobile w pełni zrealizował cel przejęcia 100% akcji Software Mind, pozyskując podmiot podwajający jego poziom rentowności (EBITDA Software Mind za 2013 wyniosła 5,8 mln PLN), czterokrotnie podnoszący poziom sprzedaży (przychody Software Mind za 2013 wyniosły 45 mln PLN) oraz wykazujący wysoką komplementarność działalności względem aktywności Spółki.

Połączone działalności obu spółek wykazują duży poziom komplementarności. Dotychczasowe doświadczenia Wind Mobile w umiejętnej ewolucji oferty zostaną zastosowane do kluczowych segmentów aktywności rynkowej Software Mind. Spółka koncentrująca się do tej pory głównie na mobilnej rozrywce, czyli oferowaniu platform RBT, pozwalających operatorom sprzedawać halodzwonki, zarządzaniu usługą halodzwonków dla operatora oraz bezpośredniej sprzedaży cyfrowej muzyki do konsumentów w modelu One Ringback. Potencjał firmy wzrośnie o perspektywiczne, flagowe produkty Software Mind – Video Branch będący wirtualnym oddziałem banku, wdrożonym w 3 z 5 największych banków w Polsce, oraz iLumio – interaktywny system obsługi gości hotelowych oraz multimedialne centrum rozrywki, które wybiera 8 na 10 nowych hoteli.

W oparciu o zwiększony potencjał produktowy, produkcyjny oraz wykorzystując synergię zasobową, Spółka intensywnie rozwija sprzedaż, ze szczególną koncentracją na rynkach zagranicznych. Prognozy zakładają realizację skonsolidowanych przychodów Spółki za rok 2014 na poziomie 61,2 mln PLN oraz EBITDA 14,8 mln PLN.

Spółka realizuje również decydującą fazę akwizycji podmiotu z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Firma ta dostarcza kontent muzyczny do 45 operatorów komórkowych w 22 krajach MENA, obejmujących 250 milionów abonentów. Przychody kształtują się na poziomie 75 mln PLN, a zysk netto 8 mln PLN. Oprócz podwojenia obecnych wyników, akwizycja otwiera wyjątkowe możliwości sprzedaży dla trzech głównych grup produktowych Spółki na dynamicznie rosnących rynkach Bliskiego Wschodu i Afryki.