Przejdź do treści

Pioneer Pekao Investment Management ujawnia się w akcjonariacie Rank Progress SA

Fundusze Pioneer Pekao IM dokupiły pakiet akcji Rank Progress, przekraczając tym samym 5-proc. ustawowy próg zaangażowania. To kolejny inwestor instytucjonalny ujawniony w akcjonariacie spółki.

 

Pioneer Pekao IM poinformował właśnie, że zarządzane przez niego fundusze dokupiły 100 tys. akcji Rank Progress. Tym samym zwiększyły swój udział w ogólnej liczbie głosów z 4,97 proc. do 5,15 proc. Przekroczenie progu 5 procent udziałów, zgodnie z przepisami, wymaga ujawnienia się w akcjonariacie. Jednocześnie Pioneer zwiększył swój udział w kapitale z 7,13 do 7,4 proc.

 

Zainteresowanie funduszy inwestycyjnych dowodzi tego, że profesjonalni uczestnicy rynku oceniają nas jako stabilną  perspektywiczną spółką efektywnie realizującą unikalny model biznesowy. To bardzo satysfakcjonujące, że  tak duży inwestor jest  w takim stopniu zaangażowany kapitałowo w Rank Progress – komentuje Jan Mroczka, Prezes Rank Progress. – Mam nadzieję na pozyskanie kolejnych inwestorów instytucjonalnych – dodaje.

 

Rank Progress zadebiutował na warszawskiej GPW w lipcu 2010 roku. Od tego czasu w jego akcjonariacie ujawniły się dwie instytucje. Obok Pioneer Pekao IM, 5-procentowy próg w liczbie głosów przekracza Noble TFI z udziałem na poziomie 5,49 proc.