Przejdź do treści

Udana reaktywacja konferencji PLOUG

Po dwóch latach przerwy, w kwietniu br., odbyła się w Warszawie XVIII konferencja PLOUG użytkowników i deweloperów Oracle. Tematem konferencji była nowa, 12 wersja bazy danych Oracle, czyli Database 12c. Konferencja zgromadziła około 120 słuchaczy.

Prelegenci w dwóch równoległych sesjach przedstawili 10 prezentacji. Celem konferencji było przekazanie uczestnikom unikalnej wiedzy prelegentów, wymiana informacji pomiędzy uczestnikami oraz integracja środowiska użytkowników Oracle. Więcej informacji: http://www.ploug.org.pl/index.php?action=news&id=179.

Duże zainteresowanie konferencją skłania Zarząd PLOUG do zorganizowania jeszcze w 2014 r. kolejnego spotkania. Na jesieni odbędzie się w Warszawie 2-dniowa konferencja połączona z warsztatami. Tematyka zostanie dostosowana do sugestii i oczekiwań uczestników konferencji kwietniowej. Ponadto, Zarząd PLOUG planuje przeprowadzenie w połowie 2014 r. dodatkowych warsztatów według formuły, która sprawdziła się w latach 2000-2012.

Istniejące od 1994 roku Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle (PLOUG) zrzesza dziś ponad 300 członków związanych ze światem Oracle. PLOUG należy do liczącego 16 tys. członków Stowarzyszenia Grupy Użytkowników Oracle w regionie Europy, Środkowego Wschodu oraz Afryki. Cele PLOUG to edukowanie i integrowanie użytkowników Oracle oraz ułatwianie dialogu pomiędzy nimi a Oracle.

PLOUG jest istotną w świecie polskiej informatyki organizacją. Statutową formą działalności Stowarzyszenia jest organizowanie konferencji. Konferencje te (zwane konferencjami PLOUG) są organizowane od 1995 roku. Głównym ich celem jest stworzenie forum dyskusyjnego dla osób chcących podzielić się swoimi doświadczeniami w użytkowaniu i projektowaniu systemów informatycznych opartych o Oracle (i nie tylko). Konferencje PLOUG propagują nowe trendy, technologie i rozwiązania dotyczące zarówno oprogramowania firmy Oracle, jak i technologii budowania systemów informatycznych i zarządzania projektami. Wiedza ta jest przekazywana w formie prezentacji, jak również zajęć praktycznyc