CompFort godzi programistów z operatorami IT – zespoły „Dev” i „Ops” przyspieszają dostarczanie usług

CompFort Meridian Polska Sp. z o.o. wprowadził na rynek nowe narzędzie swojego partnera technologicznego –  BMC Software – Control-M Workload Change Manager.

Większość przedsiębiorstw i organizacji próbuje udrożnić wąskie gardło,  które nie pozwala im nadążyć za szybko postępującą ewolucją uwarunkowań biznesowych i technologii, ponieważ twórcy aplikacji (deweloperzy) i personel operacyjny IT nie mogą się porozumieć w sprawie częstotliwości zmian oprogramowania. Te dwa zespoły najczęściej grzęzną w sprzecznych priorytetach, różnych wyobrażeniach o procesie uruchomienia produkcyjnego i serii żmudnych procesów manualnych, przez co implementacja zmian jest coraz wolniejsza.

BMC Control-M Workload Change Manager to nowe narzędzie współpracy, które umożliwia zespołom programistów (“Dev”) tak zaprojektować procesy przetwarzania danych, by były one łatwe do implementacji przez zespoły operatorów IT (“Ops”), co w połączeniu z wbudowanymi funkcjami automatyzacji procesów może zwiększyć efektywność nawet o 80% w stosunku do procesów manualnych. Powoduje to przyspieszenie dostarczania aplikacji i usług, umożliwiając szybsze dostosowywanie do wymagań rynku i klientów. Dodatkowo, Workload Change Manager zapewnia zgodność procesów przetwarzania z przyjętymi standardami, eliminując tym samym błędy spowodowane np. nieprawidłowym nazewnictwem.

Control-M Workload Change Manager:

•    To najnowsze narzędzie w rodzinie BMC Control-M Workload Automation, z których korzysta już ponad 2800 firm na całym świecie.

•    Udostępnia zespołom programistów prosty interfejs typu “przeciągnij i upuść”, który ułatwia definiowanie zadań i tworzenie bądź zmianę przebiegu procesów przetwarzania, eliminując manualną i nieustrukturyzowaną wymianę żądań.

•    Zapewnia zgodność wszystkich procesów przetwarzania z odpowiednimi standardami, eliminując błędy spowodowane przez niestandardowe nazewnictwo.

Liderzy IT rozumieją, że aby ich biznes pozostawał konkurencyjny w przyszłości, ich organizacja będzie musiała obsługiwać nowy i dynamiczny zestaw priorytetów biznesowych, który będzie definiowany – a właściwie udostępniany – przez aplikacje mobilne i technologie społecznościowe, działające w oparciu o tradycyjną infrastrukturę. Dostawcy tych narzędzi tak właśnie rozumieją „nową informatykę”.  BMC Workload Change Manager umożliwia organizacjom IT wyeliminowanie procesów manualnych, przez co mogą one wdrażać aplikacje skuteczniej i efektywniej, w pełni wykorzystując potencjał wykorzystywanej infrastruktury.

Gur Steif, Prezes ds automatyzacji przetwarzania, BMC Software, powiedział:

“Zmiany w procesach przetwarzania danych aplikacji zwykle poprzedza powolny, manualny proces pozbawiony odpowiedniego zarządzania, obciążony dużym prawdopodobieństwem błędów, prowadzącym do niepowodzenia projektów i przerw w działaniu usług. Control-M Workload Change Manager pozwala na pogodzenie programistów i operatorów IT, którzy po raz pierwszy mogą usprawnić procesy – zwiększając efektywność obydwu zespołów i przyspieszając dostarczanie usług. Taka jest rzeczywistość ‘nowej informatyki’ – godzenie tradycyjnych procesów z nowymi technologiami mobilnymi na rzecz przyspieszenia dostarczania aplikacji i redukcji tarcia”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu