Synektik otwiera nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe

Tagi:

Synektik SA – wiodący dostawca innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej – w dniu 24 kwietnia dokonał uroczystego otwarcia Centrum Badawczo-Rozwojowego przy ul. Szaserów w Warszawie na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego. Inwestycja o wartości 28.5 mln zł rozpoczęta została w 2012 roku.


„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego otwiera się nowa jednostka badawcza związana z radioznacznikami do badań. To dobry sygnał dla polskiej nauki, że potrafimy się rozwijać i chcemy oferować coraz nowocześniejsze metody diagnostyki obrazowej. Praca nad nowymi preparatami i wprowadzanie ich na rynek to szansa nie tylko dla polskiej medycyny, ale także dla wszystkich pacjentów, których będzie można szybciej i precyzyjniej diagnozować” –
mówi gen. bryg. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego.Grupa Synektik dzięki nowemu Centrum Badawczo-Rozwojowemu rozszerzy zakres produkowanych radioznaczników, w szczególności o radioznaczniki specjalne Rozpoczęcie produkcji w warszawskim zakładzie zoptymalizuje kosztowo wytwarzanie radiofarmaceutyków i zwiększy zasięg efektywnego dostarczania produktów. Grupa posiada także zakład produkcji radiofarmaceutyków, działający w ramach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

„Centrum Badawczo-Rozwojowe Synektik otwieramy w obliczu zmian, które czekają polski system opieki zdrowotnej. W ostatnich tygodniach Minister Zdrowia Pan Bartosz Arłukowicz zadeklarował, że zostaną zdjęte limity na badania oraz terapię onkologiczną. Diagnoza i pierwszy plan leczenia ma być ustalany w ciągu zaledwie kilku tygodni[1]. Dla nas oznacza to zarówno większą skuteczność leczenia – ze względu na lepszą i szybszą diagnozę – ale także potencjał rozwoju dla polskiej nauki. To również duże pole do działania dla Synektik – zwłaszcza w obszarze innowacyjnych radioznaczników stosowanych w onkologii i kardiologii” – mówi Cezary Dariusz Kozanecki, prezes zarządu Synektik SA.

Z inwestycji cieszy się również Euromedic Polska, jeden z największych inwestorów i świadczeniodawców usług z zakresu diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej oraz leczenia chorób nowotworowych za pomocą radioterapii onkologicznej w Europie.

„Otwarcie cyklotronu przy Zakładzie Medycyny Nuklearnej to przykład idealnej współpracy pomiędzy Euromedic, Synektik i WIM oraz odpowiedź na ogromne  potrzeby pacjentów, gdyż miesięcznie badanych jest tutaj aż 350 osób. Dlatego też mając na uwadze, że liczba osób zapadających na choroby nowotworowe wciąż wzrasta, cały czas się rozwijamy i dążymy do unowocześnienia technik diagnostyki molekularnej i diagnostyki nuklearnej. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych izotopów, opracowanych w Centrum Badawczo-Rozwojowym, będziemy w stanie zapewniać pacjentom jeszcze dokładniejszą diagnostykę w krótszym czasie” – podkreśla Jarosław Furdal, prezes zarządu Euromedic Polska.

Dodatkowo, uruchomienie jednego z najnowocześniejszych w Polsce centrów Badawczo-Rozwojowych prowadzących prace nad radiofarmaceutykami umocni pozycję Synektik w obszarze radioznaczników i umożliwi zintensyfikowanie prac nad kolejnymi innowacyjnymi produktami, tym samym zwiększając udział spółki w rodzimym rynku. Co istotne, zwiększy to potencjał spółki w pracach nad własnymi radiofarmaceutykami, zwłaszcza specjalnymi w zakresie onkologii i kardiologii. Centrum Badawczo – Rozwojowe będzie zatrudniać ponad 20 wysoko wykwalifikowanych specjalistów i naukowców.

„Otwarcie centrum Badawczo-Rozwojowego to dla nas zwieńczenie kolejnego etapu intensywnej pracy. Do zakładu produkcyjnego w Kielcach dołączy także produkcja i nowoczesne laboratorium w Warszawie, dzięki którym obejmiemy zasięgiem dostarczania naszych radiofarmaceutyków jeszcze większy obszar Polski. To niezwykle ważne, ponieważ produkt jakim jest radiofarmaceutyk ma stosunkowo krótki okres żywotności ze względu na okres połowicznego rozpadu wynikający z właściwości izotopów radioaktywnych. Dobre rozlokowanie zakładów farmaceutycznych na terenie kraju znacząco podnosi efektywność kosztową prowadzonej działalności i umożliwia dotarcie do dalszych zakątków kraju. Jednocześnie, uruchomione przy centrum Badawczo-Rozwojowym laboratorium będzie zatrudniało najlepszych fachowców z dziedziny znaczników do badań obrazowych i znacząco podniesie nasz potencjał badawczy, a tym samym umożliwi intensyfikację prac nad własnymi produktami” – mówi Cezary Dariusz Kozanecki, prezes zarządu Synektik SA.

Główne kompetencje Centrum Badawczo-Rozwojowego:

  • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w zakresie produkcji izotopów na potrzeby farmacji
  • opracowanie – wraz z instytucjami medycznymi – nowych technologii produkcji radiofarmaceutyków
  • podjęcie współpracy z renomowanymi instytucjami medycznymi na świecie, w zakresie udoskonalenia wdrożenia produkcji radiofarmaceutyków
  • inicjowanie i przygotowywanie projektów pilotażowych, w szczególności dotyczących prowadzenia prac rozwojowych i badań technologiczno-koncepcyjnych, polegających na poszukiwaniu oraz definiowaniu składu radioznaczników, wielkości dawki i stosowanych pierwiastków do opracowania nowatorski wyrobów farmaceutycznych dla medycyny (w tym onkologii, neurologii, kardiologii) weterynarii, genetyki i produkcji kosmetyków
  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeń prototypowych
  • udoskonalanie i modyfikacja wyrobów i usług oferowanych przez Grupę Synektik
  • nadzór autorski nad wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych
  • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w szczególności z: Uczelniami, Instytutami prowadzącymi prace naukowo-badacze i pracownikami tych podmiotów

„Polska medycyna i system opieki zdrowotnej idą ku lepszemu, a zmiany zaczynają być widoczne. Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w tej ważnej przemianie. Synektik współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi, m.in. z Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w zakresie nowych produktów, będziemy także rozszerzać współpracę z Wojskowym Instytutem Medycznym w zakresie badań obrazowych i medycyny nuklearnej. Jednak nie poprzestajemy na rynku polskim. Podejmujemy działania również z zagranicznymi podmiotami w celu wymiany wiedzy i rozszerzania działalności. W listopadzie 2013 roku podpisaliśmy kontrakt izraelską firmą Hadasit Medical Resarch & Development Ltd dotyczący licencji i badań nad znacznikiem kardiologicznym, który swym zasięgiem patentowym obejmie USA, Europę oraz Japonię. Jesteśmy przekonani, że partnerstwa w dziedzinie badań i nowych produktów, a także umacnianie własnego zaplecza badawczo-produkcyjnego, zagwarantują Synektik mocne fundamenty do systematycznego rozwoju nie tylko w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej– mówi Dariusz Korecki, wiceprezes zarządu Synektik SA.

Synektik w listopadzie 2013 roku zawarła opiewający na 4 mln USD kontrakt na zakup licencji i prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych z izraelską firmą Hadasit Medical Resarch & Development Ltd. Na podstawie umowy Synektik uzyskał wyłączne prawa do produktu na całym świecie – innowacyjnego znacznika do badań PET służącego do oceny perfuzji mięśnia sercowego – ammonium salt. Produkt jest już objęty ochroną patentową.

Grupa Synektik narastająco w 2013 roku osiągnął przychody w wysokości 78,84 mln zł, a zysk netto wyniósł 8,49 mln. zł. Zysk operacyjny w analizowanym okresie osiągnął 11,14 mln zł.

 

[1] Wp.pl/wiadomości (PAP) Materiał poświęcony planowanym zmianom w ochronie zdrowotnej, w tym zniesieniem limitów w leczeniu onkologicznym. Źródło: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Bartosz-Arlukowicz-ministerstwo-zdrowia-znosi-limity-na-leczenie-onkologiczne,wid,16489365,wiadomosc.html?ticaid=112866&_ticrsn=5