Przejdź do treści

Motocykliści najechali na Sejm RP!

Tagi:

W środę, tj. 9 kwietnia przed wejściem do gmachu Sejmu PR, odbyła się pierwsza konferencja akcji MOTOSERCE. Organizatorzy, czyli Kluby z  Kongresu Polskich Klubów Motocyklowych zostali zaproszeni przez przedstawicieli Parlamentarnego Zespołu Miłośników Motocykli z Piotrem Tomańskim na czele. Na konferencji obecni byli także przedstawiciele Fundacji Jednym Śladem oraz Zarządu Dróg Miejskich, którzy w Warszawie mocno wspierają 6. Finał Ogólnopolskiej Akcji MOTOSERCE.

Organizatorzy warszawskiego Finału MOTOSERCA, motocykliści z Klubów m.in. BORUTA MC, EAGLES MC, STEEL ROSES MC, VULCANERIA FG, QUEENS OF ROADS oraz przedstawiciele Fundacji Jednym Śladem wjechali pod Sejm motocyklami. To niezwykłe wydarzenie, gdzie motocykliści o różnych poglądach i zawodach połączyli się we wspólnym celu – pomocy osobom dorosłym oraz dzieciom potrzebującym krwi – w MOTOSERCE!

Podczas konferencji jako pierwszy głos zabrał gospodarz spotkania Piotr Tomański, który zadeklarował wsparcie i pomoc członków Parlamentarnego Zespołu Miłośników Motocykli na rzecz poprawy bezpieczeństwa motocyklistów w kraju i obiecał aktywne wspieranie działań związanych
z pracami nad zmianą przepisów ruchu drogowego, których celem jest umożliwienie motocyklistom poruszania się po bus pasach. Dodatkowo poseł Tomański oficjalnie wsparł 6. Finał MOTOSERCA
i namawiał swoich kolegów posłów do czynnego udziału w największej ogólnopolskiej akcji  MOTOSERCE – krew darem życia. Sam zadeklarował również, że odda krew podczas jednej z akcji, która obędzie się na terenie całego kraju.

Tuż po Piotrze Tomańskim wystąpił  Janusz Jankowski pomysłodawca akcji MOTOSERCE oraz  Artur Węgłowski, obaj z Klubu MC Boruta,. Opowiedzieli o idei, celach i skali przedsięwzięcia.  MOTOSERCE to akcja polegająca na zbiórce krwi dla osób poszkodowanych w wypadkach i potrzebujących krwi. Akcja skupia motocyklistów zrzeszonych przy Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych (ponad 140 klubów i ponad 5 tys motocyklistów). Jej głównymi partnerami są Polski Czerwony Krzyż i Regionalne

Na konferencji obecni byli także partnerzy akcji MOTOSERCE, min. Zarząd Dróg Miejskich oraz Fundacja Jednym Śladem, która od kilku lat czynnie wspiera organizację akcji. Adam Sobieraj, rzecznik ZDM, podczas swojego wystąpienia podkreślił, że ZDM dołoży wszelkich starań, aby polepszyć bezpieczeństwo motocyklistów na drogach. Dlatego też w ramach programu Dekada na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020, gdzie rok 2014 poświęcony jest właśnie motocyklistom, poprzez kampanię społeczną „Załóż Odblask” zachęcał do poprawy swojej widoczności na drodze, a tym samym poprawy bezpieczeństwa. Rzecznik ZDM do wystąpienia zaprosił także Krzysztofa Rzepeckiego, Prezesa Fundacji Jednym Śladem, który w przystępny sposób zapoznał wszystkich zebranych z zagadnieniem  bezpieczeństwa ruchu drogowego i działaniami FJŚ prowadzonymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa motocyklistów na drogach.  Jednocześnie ogłosił

 

wdrożenie nowego programu o  nazwie „Wioząc Życie”, polegającego na stworzenia motoambulansu, który będzie pomagał osobom poszkodowanym  w wypadkach komunikacyjnych.

Pod koniec spotkania do grona organizatorów i instytucji wspierających 6. Finał akcji MOTOSERCE zaproszono zastępcę Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, młodszego inspektora, Piotra Jakubczyka, który opowiedział o aspektach prawnych i przyczynach dużej ilości wypadków drogowych z udziałem motocyklistów. Jak wynika ze statystyk w 80% wypadków, do których dochodzi na polskich drogach sprawcami są użytkownicy samochodów, a nie jak wszyscy zwykli twierdzić – motocykliści.  

Na zakończenie konferencji poseł Piotr Tomański zaprosił wszystkich zmotoryzowanych uczestników spotkania do honorowego przejazdu na motocyklach wokół sejmu.

Na konferencji nie zabrakło także przedstawicieli mediów, których zainteresował temat bezpieczeństwa motocyklistów na drogach oraz zbiórki krwi dla poszkodowanych w wypadkach i po konferencji chętnie przeprowadzali wywiady z przedstawicielami instytucji wspierających akcję MOTOSERCE.

Dla przypomnienia 6. Finał akcji MOTOSERCE, odbędzie się w 26 kwietnia w Parku Bródnowskim. Jej głównymi partnerami są Polski Czerwony Krzyż i Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa. Honorowy Patronat nad tegorocznym finałem akcji objęli: Prezydent RP, Prezydent Miasta St. Warszawy, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego.