Przejdź do treści

NAJWIĘKSZE WYDARZENIE BRANŻY MLECZARSKIEJ W POLSCE

W dniach 11-13 września Augustów stanie się mleczarskim centrum Europy – przedstawiciele Komisji Europejskiej, rządów Polski, Niemiec, Francji, Holandii, szefowie branżowych organizacji mleczarskich i producenckich, zakładów i spółdzielni mleczarskich oraz firm współpracujących z branżą dyskutować będą o przyszłości sektora rynku mleka w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie.

To ważny rok dla Polski i Unii Europejskiej. Mija 10 lat od największego w historii rozszerzenia UE o dziesięć państw w tym Polskę. Pod znakiem zapytania stoi dalszy rozwój i możliwości eksportu do Rosji poza tym trudno też przewidzieć zachowania rynku i cen mleka po 2015 roku – powiedziała organizatorka Agnieszka Maliszewska. Podczas pierwszego Forum, w 2002 roku, nasza uwaga skupiała się na przyszłości branży mleczarskiej po akcesji z Unią Europejską. Zastanawialiśmy się nad tym, jak będzie wyglądała przyszłość Polski w strukturach UE. Dziś jesteśmy świadkami tego jak Forum Spółdzielczości Mleczarskiej przekształca się w miejsce europejskiej debaty, gdzie pokazujemy, jak może się rozwijać sektor mleka przewidując jego przyszłość w UE i na świecie po zakończeniu systemu kwotowania. Program tegorocznego Forum koncentrował się będzie wokół znalezienia odpowiedzi na strategiczne dla sektora pytania: Jak Polska zmieniła unijny rynek producentów i przetwórców mleka po prawie dekadzie funkcjonowania na rynku wspólnotowym? Czy zniesienie systemu kwotowania zmieni obraz światowego mleczarstwa? Które kraje przygotowane są na potencjalne zagrożenia po zniesieniu kwotowania i jak Komisja Europejska chce monitorować rynek mleka? Jakie rynki zbytu staną się motorem napędowym w mlecznej gospodarce? Czy Rosja i Chiny wchłoną europejską produkcję mleka? Jak skutecznie wykorzystać światowe trendy i innowacje, aby osiągnąć spektakularny sukces na rynku? XII Forum Spółdzielczości Mleczarskiej organizowane jest we współpracy z największą polską organizacją branży mleczarskiej – Polską Izbą Mleka. Patronat honorowy nad konferencją objął min. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Stanisław Kowalczyk. Partnerami merytorycznymi oraz organizacyjnymi są min. Ambasada Republiki Federalnej Niemiec, Ambasada Królestwa Niderlandów, Ambasada Francji. Konferencja powstaje przy wsparciu i zaangażowaniu Strategicznych i Złotych Partnerów Firm: Tetra Pak; HYPRED; Timac Agro; APPE; Auto Idea; BPSC S.A.; GEA Process Engineering; GEA Refrigeration Poland.