Przejdź do treści

Infovide-Matrix z kontraktem dla sądów apelacyjnych

Infovide-Matrix, wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce, wspólnie
z Abile Sp. z o.o. realizuje usługi wsparcia w użytkowaniu systemu SAP ERP dla sądów Apelacyjnych, Okręgowych i Rejonowych. Umowy zawarto w wyniku wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargach o zamówienie publiczne przeprowadzonych przez Sądy Apelacyjne we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie, Łodzi i Poznaniu.

Celem tych projektów jest wsparcie polegające na udzielaniu użytkownikom Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) – pracownikom sądów powszechnych, profesjonalnej pomocy w korzystaniu z systemu w zakresie funkcjonalności, jakie posiada oparty na oprogramowaniu firmy SAP system ZSRK. Wspierane obszary to FM – rachunkowość budżetowa, FI – finanse, AA – zarządzanie majątkiem, IM – zarządzanie inwestycjami, MM – gospodarka magazynowa i PSCD – rozrachunki z uczestnikami postępowań sądowych.

„Cieszymy się z faktu nawiązania współpracy z kolejnym, tak znaczącym klientem z sektora publicznego. Projekty te są wyjątkowe, ponieważ wymagają nie tylko kompetencji merytorycznych, ale również umiejętności organizacyjnych związanych z zarządzaniem alokacją dużej grupy konsultantów w pracy z użytkownikami systemu w kilkudziesięciu lokalizacjach rozproszonych na obszarze kilku województw. Skupiamy się teraz na tym, aby realizacja podpisanych umów przebiegała zgodnie z oczekiwaniami użytkowników. Wspólny potencjał Infovide-Matrix oraz naszego partnera Abile, firmy wyspecjalizowanej we wdrażaniu systemu SAP w jednostkach budżetowych, daje gwarancję, że projekty przebiegną sprawnie i zgodnie z planem”  – powiedział Paweł Wiechecki, partner w Infovide-Matrix SA.

„Dużym wyzwaniem podczas tego typu wsparcia jest skala przedsięwzięcia. Mierzymy się z bardzo dużym zapotrzebowaniem na wsparcie naszych konsultantów. Unikalna wiedza, którą posiadają nasi konsultanci z pilotażowego wdrożenia systemu ZSRK dla Apelacji Wrocławskiej przekłada się na wysoką  jakość świadczonego przez nas wsparcia. Staramy się jak najskuteczniej pomagać pracownikom Sądów tak by praca w systemie stała się dla nich łatwa i efektywna.”  – powiedział Piotr Balwierz, Dyrektor Konsultingu w Abile Sp. z o.o.

„Wdrożenie systemu ZSRK, jako jednego z działań podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmierzających do usprawnienia sądownictwa powszechnego, racjonalnego wykorzystania kadr oraz środków finansowych z budżetu państwa, obejmującego wszystkie jednostki sądownictwa powszechnego, określane jest jako największe wdrożenie informatyczne w obszarze finansów publicznych w Europie.

Należy wskazać, że przed wdrożeniem ZSRK w obszarze zarządzania finansami i kadrami w sądach powszechnych, funkcjonowało ponad 1 500 niezależnych aplikacji, niezintegrowanych nawet na poziomie pojedynczej jednostki, funkcjonowały różne plany kont i procedury. Taki stan rzeczy generował problemy z integralnością i spójnością danych, wysokie koszty administrowania systemami, trudności z szybkim uzyskaniem informacji i sporządzaniem niestandardowych sprawozdań oraz dużą pracochłonnością działań obsługowych, które wymagały kilkukrotnego wprowadzania do systemów tych samych danych.

Po bardzo pracochłonnym, angażującym w prace wszystkich pracowników sądów, okresie wdrożenia systemu, bogatym w niezwykle ciekawe i nowatorskie – biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia, jego interdyscyplinarny charakter oraz specyfikę sądownictwa powszechnego – doświadczenia organizacyjne i projektowe, w chwili obecnej wkroczyliśmy w etap stabilizacji systemu i planowania jego rozwoju. Wdrażane są kolejne moduły i funkcjonalności. W skutek ciężkiej, pełnej poświęceń pracy zarówno konsultantów zewnętrznych, jak i wszystkich pracowników sądów – Prezesów, Dyrektorów oraz pracowników służb merytorycznych, zaczynamy cieszyć się z efektów podjętych działań. Skala projektu powoduje, że bierze w nim udział w roli wykonawców i podwykonawców wiele podmiotów – wiodących w kraju we wdrażaniu rozwiązań informatycznych.

Jesteśmy zadowoleni ze współpracy w tym projekcie z Infovide-Matrix i Abile. Z perspektywy trwającego projektu mogę potwierdzić, że wykonawca zapewnił istotne wsparcie w czynnościach wdrożeniowych zarówno z punktu widzenia wdrożenia ogólnopolskiego jak i w aspekcie wdrożenia w pojedynczym sądzie”. – powiedział Radosław Ziajkiewicz, Dyrektor Sądu Okręgowego w Legnicy.