Świeża Bazylia bankowo

Świeża Bazylia PR podpisała umowę z Bankiem Zachodnim WBK na obsługę ogólnopolskiego programu warsztatów motywacyjno-edukacyjnych Akademia Przedsiębiorcy.

Do zadań agencji należy całościowa obsługa PR, obejmująca opracowanie strategii działań promocyjnych warsztatów, organizację 50 konferencji, rekrutację uczestników oraz media relations. Klienta pozyskano w drodze przetargu.

Akademia Przedsiębiorcy to cykl 50. szkoleń organizowany przez Bank Zachodni WBK oraz Fundusz Poręczeń Kredytowych POLFUND poświęconych tematyce praktycznych metod tworzenia strategii firmy i podnoszenia jej konkurencyjności.

W tym roku organizatorzy sięgnęli po strategie i metody na co dzień wykorzystywane
w siłach zbrojnych, które zostały przełożone na narzędzia zarządzania, motywacji
i przywództwa. Warsztaty prowadzą specjaliści, którzy skuteczność swoich metod sprawdzili w ekstremalnych warunkach wojennych: generał Roman Polko i major US Army Rocco A. Spencer.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu