Przejdź do treści

50 000 dzieci w potrzebie wsparł Amway Europa w 2013 roku

Tagi:

Ponad 1 000 000 dolarów, 16 000 tysięcy godzin wolontariatu, pomoc 50 000 potrzebujących dzieci oraz ich rodzinom – oto wyniki podsumowania ubiegłorocznej kampanii AmwayTM One by One, niosącej pomoc dzieciom na całym świecie. W roku 2013 odbyła się jubileuszowa, 10. edycja kampanii, w ramach której za strony Amway Europa oraz Amway Republika Południowej Afryki wsparcie otrzymało 96 różnych lokalnych projektów.

 

Amway był zaangażowany w działania charytatywne na 29 europejskich rynkach na poziomie lokalnym. Przedsiębiorcy i pracownicy Amway zebrali łącznie ponad milion dolarów i przeznaczyli 16.000 godzin na wolontariat, niosąc pomoc potrzebującym dzieciom na terenie Europy i Republiki Południowej Afryki.

Na Ukrainie i na Węgrzech Amway wspierał dziecięce obiekty szpitalne, w Danii – domy dziecka dla dzieci o specjalnych potrzebach, w Niemczech – edukował osoby pomagające rodzinom.

 

Działania charytatywne Amway Europe w głównej mierze skupiły się na inicjatywach związanych z edukacją, czego doskonałym przykładem może być Kampania Tutudesk. Dzięki przedsiębiorcom i dystrybutorom Amway, osiągnięto pierwszy cel: w 2013 roku zapewniono 7.500 dzieciom z sześciu różnych szkół w Republice Południowej Afryki tzw. Tutudesk. Dzieci, które nie mają biurek w domu ani w szkole, nie mają stworzonych właściwych warunków do nauki. Tutudesk to przenośne blaty, które uczniowie mogą położyć na kolanach, aby mieć stabilną powierzchnię do pisania. Dzięki sprzedaży aplikacji Amway Business i kubka rocznicowego kampanii Amway One by One, zebrano środki na wsparcie tego projektu. W 2013 roku było to ponad 100 000 dolarów.  To tylko jeden z przykładów, w jaki sposób Kampania dla Dzieci One by One angażuje środki Amway, a także przedsiębiorców współpracujących z firmą i pracowników.

 

W Polsce firma Amway wspierała ideę zdrowego trybu życia i propagowania biegania wśród najmłodszych poprzez podjęcie współpracy z Fundacją Wychowanie przez Sport i zainicjowanie cyklu „Dzieciaki zBiegiemNatury”. Projekt ten ma na celu kształtowanie wśród najmłodszych właściwych nawyków prozdrowotnych oraz spędzanie czasu na łonie natury poprzez propagowanie aktywności fizycznej. Dzięki wsparciu finansowemu Amway na rzecz Fundacji, w sezonie 2013/2014 łącznie odbędzie się 60 biegów w 11 miastach Polski.

 

W 2013 roku Amway obchodziło 10. rocznicę Kampanii dla dzieci Amway One by One, organizując Globalny Dzień Wolontariatu Amway. Na całym świecie pracownicy i przedsiębiorcy Amway zebrali się 20 listopada, w dniu obchodów Dnia Dziecka, ustanowionym przez Organizację Narodów Zjednoczonych, aby pomóc potrzebującym dzieciom. Uczestniczyły w nim wszystkie europejskie rynki, na których obecny jest Amway. Ponad 10 000 produktów do pielęgnacji ciała i środków czystości zostało zapakowanych tego jednego dnia przez wolontariuszy Amway – i przekazanych lokalnym organizacjom, niosąc pomoc ponad 14 000 dzieci i ich rodzinom.

 

W ramach obchodów „Globalnego Dnia Wolontariatu Amway” w Polsce przekazano 220 zestawów produktów dla dzieci i ich rodzin ze Szkoły w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Do szkoły uczęszczają chore dzieci przebywające w szpitalu. W Polsce przedsiębiorcy Amway i pracownicy przekazali produkty czyszczące dla domu, środki higieny osobistej oraz gry planszowe. Artykuły, takie jak: pasta do zębów, proszek do prania, czy żel pod prysznic, są przydatne dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. Poza wkładem rzeczowym i finansowym pracownicy i przedsiębiorcy Amway ofiarowali dzieciom własny czas i zaangażowanie.

 

Podsumowując: Kampania dla dzieci Amway One by One zapewniła, od początku swojej działalności w 2003 roku do końca 2013 roku, wsparcie i nowe szanse dla 11 milionów dzieci, przekazując 225 milionów dolarów na poprawę warunków życia dzieci na całym świecie. Liczba godzin, które na wolontariat przeznaczyli pracownicy i przedsiębiorcy, liczonych od 2003, obecnie sięga blisko 3,1 miliona.