Przejdź do treści

OPTeam: wzrost rentowności dzięki konsekwentnej realizacji strategii

Tagi:

OPTeam SA – notowana na GPW spółka informatyczna – zakończyła 2013 r. z przychodami w wysokości 93,3 mln zł, co oznacza wzrost o 2 proc. w ujęciu rok do roku. EBITDA wyniosła w 2013 r. 6,3 mln zł, wobec 5,9 mln zł w 2012 r. Jeszcze wyraźniej wzrósł zysk netto, który osiągnął poziom 2,5 mln zł zwiększając się o blisko 20 proc. r/r.

– W 2013 r. zwiększyliśmy rentowność na wszystkich poziomach. Na uwagę zasługuje szczególnie wzrost wskaźników rentowności kapitału własnego (ROE) oraz rentowności aktywów (ROA) o 1,1 pp. do poziomu odpowiednio 11,7 i 4,4 proc. – podkreśla Andrzej Pelczar, Prezes Zarządu OPTeam SA.

W ciągu ostatnich dwóch lat OPTeam zintensyfikował sprzedaż produktów i usług własnych, na których osiąga wyższe marże. Spółka koncentruje się na produktach i usługach dających szansę wielokrotnej sprzedaży, przy wykorzystaniu własnego Data Center.

– Osiągnięte w 2013 r. wyniki dowodzą słuszności przyjętych założeń i kierunku działania OPTeam. Jednym z głównych celów nowej strategii był wzrost rentowności, i – jak widać – skutecznie go realizujemy – wskazuje Prezes Zarządu OPTeam.

Pomimo spadku średniej wartości kontraktów w 2013 r., w efekcie obniżenia budżetów na IT, łączna wartość zleceń pozyskanych przez OPTeam była wyższa niż w roku poprzednim.

– Istotny wzrost sprzedaży odnotowaliśmy w sektorze instytucji publicznych – zwiększyła się ona z 7,2 mln zł w poprzednim roku do blisko 15 mln zł w 2013 r. Warto podkreślić również wzrost obrotów w sektorze przedsiębiorstw o 4,5 mln zł, do poziomu 36,3 mln zł – informuje Andrzej Pelczar.

– Nieco wolniejszym tempem rozwoju charakteryzował się w 2013 r. segment szkół wyższych. Podpisaliśmy jednak w tym okresie kilka znaczących kontraktów z uczelniami, które realizowane będą w najbliższych miesiącach. Zakładamy, że oprócz szkół wyższych do naszych najważniejszych odbiorców należeć będzie w tym roku także sektor przedsiębiorstw – portfel zamówień jest już znaczący. Duże oczekiwania wiążemy również z przetargami na rynku energetycznym – dodaje Andrzej Pelczar.

Szybko rozwijają się także Polskie ePłatności, w których OPTeam posiada 50 proc. akcji. W ciągu czterech lat po rozpoczęciu działalności firma przekroczyła próg rentowności, uzyskując na koniec roku dodatni wynik netto. Obecnie PeP posiada 22,3 tys. terminali POS, a w bieżącym roku planuje zainstalować kolejne 3,5 tys. urządzeń. W najbliższym czasie spółka zamierza wprowadzić na rynek tzw. mPOS – smartfon połączony z tanim czytnikiem kart, a także mocno zaistnieć na rynku e-commerce poprzez obsługę przelewów internetowych pay-by-link we współpracy z OPTeam oraz płatności kartą z wykorzystaniem technologii 3-D secure.

– Perspektywy rozwoju PeP są bardzo dobre – spółka jest innowacyjna, działa na wzrostowym rynku i jest bardzo aktywna, co widać po pozysku terminali. Jest to nasze cenne aktywo, co dostrzegają również inwestorzy giełdowi – jestem przekonany, że wzrost kursu akcji OPTeam o 130 proc. w ubiegłym roku jest m.in. zasługą dynamicznego wzrostu Polskich ePłatności – podsumowuje Andrzej Pelczar.