Grupa Adamed wybiera DSV Solutions

Grupa Adamed pojęła decyzję o powierzeniu zadań związanych z logistyką magazynową operatorowi logistycznemu – firmie DSV Solutions.

Grupa Adamed to polska firma farmaceutyczno – biotechnologiczna, będąca liderem na polskim rynku leków nowej generacji. Firma zdecydowała się nawiązać współpracę z DSV Solutions, jako specjalistą w obsłudze produktów branży farmaceutycznej, w zakresie kompleksowej obsługi magazynowej produktów farmaceutycznych i suplementów diety w temperaturze od +2°C do +8°C i od +15°C do +25 °C oraz w zakresie obsługi substancji kontrolowanych. Łączny, planowany wolumen składowanych towarów to blisko 5 tys. palet.

To pierwszy projekt outsourcingu na tak dużą skalę Grupy Adamed, do którego zdecydowaliśmy się zaangażować operatora logistycznego. DSV Solutions zyskało nasze zaufanie jako firma elastyczna, świadcząca kompleksowe rozwiązania, która
w krótkim czasie skłonna jest wdrożyć rozwiązanie logistyczne dedykowane dla naszych potrzeb
– mówi Agnieszka Sikorska-Dębek, Dyrektor Logistyki Grupy Adamed.

Na początku 2014 roku DSV Solutions powiększyła strefę magazynu, dedykowaną do obsługi produktów farmaceutycznych, będącą częścią Centrum Logistycznego firmy w Kampinosie koło Warszawy. Osiągnęła ona tym samym powierzchnię 16,000 m2 i pojemność 23,000 miejsc paletowych. W jej skład wchodzą hurtownie farmaceutyczne oraz nowoczesny skład konsygnacyjny, wydzielony pod wyłącznie składowanie produktów farmaceutycznych w temperaturze od +2°C do +8°C oraz od +15°C do +25 °C. Tym samym DSV Solutions jest obecnie jednym z czołowych dostawców usług logistycznych dla firm z branży farmaceutycznej.

Grupa Adamed to polska firma farmaceutyczno–biotechnologiczna, która jest producentem ok. 250 produktów nowej generacji dostępnych w ponad 40 krajach na całym świecie. Posiada swoje przedstawicielstwa: w Rosji, Hiszpanii, Kazachstanie i na Ukrainie. Obecnie zatrudnia blisko 1400 osób. Od ponad 10 lat firma prowadzi własną innowacyjną działalność badawczo-rozwojową, w ciągu ostatnich 5 lat przeznaczając na ten cel ponad 200 mln zł. Tworzy konsorcja naukowo-badawcze z wiodącymi uniwersytetami oraz instytutami naukowymi, w kraju i za granicą. Własność intelektualna firmy chroniona jest wieloma patentami.