Zaktualizowany KATALOG Firm i Usług e-Commerce Polska

Pierwsza edycja KATALOGU Firm i Usług e-Commerce Polska powstała z inicjatywy Izby Gospodarki Elektronicznej, której celem jest rozwój biznesu firm członkowskich. Zebrano w nim oraz uporządkowano podmioty i ich oferty działające w branży gospodarki elektronicznej. Druga edycja KATALOGU została zaktualizowana oraz rozszerzona o nowe firmy.
 „e-Commerce Polska – KATALOG Firm i Usług” to zbiór podmiotów reprezentujących branże e-commerce w obrębie sześciu sektorów: Sprzedawcy detaliczni (B2C), Platformy e-commerce (B2C, C2C, B2B, …), Płatności on-line, Treści cyfrowe, IT dla e-commerce oraz Usługi społeczeństwa informacyjnego. Każdy sektor stanowi odrębną część katalogu , dzięki czemu można w łatwy sposób wyszukać firmy świadczące wybrane usługi.
W katalogu znalazły się alfabetycznie i tematycznie uszeregowane dane teleadresowe oraz kontaktowe,
a także szczegółowe oferty świadczonych usług przez firmy będące członkami Izby Gospodarki Elektronicznej.
Z początkiem roku 2014 KATALOG został zaktualizowany o oferty i usługi nowych firm członkowskich.
„e-Commerce Polska – KATALOG Firm i Usług to projekt, który naturalnie wynika z działania e-Izby. Reprezentujemy wspólne interesy branży przez instytucjami administracyjnymi, chcemy również zadbać o rozwój biznesu naszych członków. Pierwsza edycja KATALOGU spotkała się z entuzjazmem
i zainteresowaniem środowiska e-biznes, a ponieważ Izba Gospodarki Elektronicznej cały czas się powiększa i przyjmuje nowych członków konieczne są reedycje.”
– tłumaczy Patrycja Sass- Staniszewska, Dyrektor e-Commerce Polska