Przejdź do treści

FedEx wspiera projekt “Partnerstwo dla Dzieci”

FedEx Express, spółka zależna FedEx Corp (NYSE: FDX) i największa na świecie firma kurierska, wsparła projekt Fundacji „Wspólna Droga” United Way Polska „Partnerstwo dla Dzieci” przekazując na ten cel kwotę ponad 210 tys. złotych.

Od 2006 roku program „Partnerstwo dla Dzieci” pomaga dzieciom pochodzącym z rodzin ubogich i wieloproblemowych. Celem programu jest kompleksowe wsparcie dzieci poprzez zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu i wyrównywanie szans na udział w życiu społecznym i kulturalnym.

“Dzięki temu wsparciu finansowemu chcemy otworzyć kolejny klub dla dzieci „Światoteka” oraz przyznać stypendia dla pięćdziesięciorga dzieci” wyjaśnia Maja Surowicz, Prezes Fundacji „Wspólna Droga” United Way Polska, „W ten sposób pomożemy im nadrobić zaległości w nauce i rozwinąć talenty. Pedagodzy i streetworkerzy zorganizują pięć różnych projektów edukacyjno-zdrowotnych, wśród nich – bezpłatną opiekę dentystyczną i program zdrowego odżywiania”.

Ponadto wsparciem zostaną objęte również rodziny podopiecznych – dla rodziców dostępne będą bezpłatne porady psychologa, prawnika i doradcy zawodowego. Wspólne spędzanie czasu zapewnią warsztaty rodzinne w Centrum Nauki Kopernik i w bibliotekach. Projekt będzie skierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży z warszawskiej Pragi Południe.

„Firma FedEx przykłada dużą wagę do społecznej odpowiedzialności biznesu. (FedEx czuje się zobowiązany do bycia społecznie odpowiedzialnym). Społecznościom lokalnym, w których jesteśmy obecni, chcemy oferować coś w zamian. Inicjatywy takie jak „Partnerstwo dla Dzieci” prowadzone przez Fundację „Wspólna Droga” pozwalają nam brać aktywny udział w życiu tych społeczności” mówi Mariusz Mik, Dyrektor Zarządzający Operacyjny FedEx Express Polska.

Wsparcie udzielone Fundacji “Wspólna Droga” to tylko jeden z wielu przykładów społecznego zaangażowania firmy FedEx, która włącza się w różnego rodzaju inicjatywy dotyczące nie tylko zagadnień społecznych, lecz również ochrony środowiska naturalnego. Więcej na temat społecznego zaangażowania firmy FedEx: FedEx Global Citizenship Report”.