Nowy wymiar doradztwa zawodowego

Jak pracuje doradca zawodowy? Rozdaje klientom testy pobrane z sieci, czeka na ich wypełnienie, a następnie wszystkie sprawdza – podlicza cechy, dzieli, sumuje… Robi żmudne analizy i interpretuje. Klienci tymczasem wysilają się, naginają prawdę, aby lepiej wypaść, nudzą się i męczą… A gdyby tak proces doradczy był grą?

W Poznaniu powstał nowy startup – platforma gamelearningowa Deep Green, dzięki której doradztwo zawodowe może być zabawą i przyjemnością – tak dla doradcy zawodowego, jak i dla jego klienta. Deep Green to nic innego jak trzy gry, diagnozujące predyspozycje zawodowe, kompetencje psychospołeczne oraz wypalenie zawodowe.

logo_deepgreenGry polegają na przejściu kilku etapów, podczas których należy odpowiedzieć na pytania lub wykonać zadania, na podstawie których system oblicza wynik. Moduł wskazujący ścieżki zawodowe analizuje wyniki i wskazuje cechy oraz predyspozycje gracza, a także podpowiada, w jakich zawodach czułby się on najlepiej. Przejście gry badającej wypalenie zawodowe pozwala określić, czy stres związany z pracą zawodową mieści się w granicach normy, i – jeśli nie – dlaczego, oraz co należy z tym zrobić.

Deep Green nie tylko służy użytkownikom chcącym lepiej poznać siebie, lecz także doradcom zawodowym jako narzędzie ich pracy. Doradca może zamieścić w swojej ofercie gry symulacyjne, a ponadto usprawnić swoją pracę – system sam zlicza wyniki i poddaje je analizie. Ponadto Deep Green udostępnia doradcy intuicyjne narzędzia do tworzenia różnorakich materiałów, które mogą dostarczyć klientom dodatkowej wiedzy i przygotować ich do późniejszych rozmów.

W ostatnim z modułów Deep Green doradca ma możliwość ewaluacji procesu doradczego. Udostępnia klientom ankietę, w której oceniają poszczególne elementy doradztwa, co powinno służyć ciągłemu rozwojowi doradcy i jego pracy.

Gry diagnozujące predyspozycje i wskazujące ścieżki zawodowe bądź edukacyjne to spory krok w stronę mniejszego bezrobocia oraz większej satysfakcji Polaków z pracy. Znając bowiem własne możliwości i talenty, trudniej jest dokonać błędnego wyboru.

Więcej informacji na temat gier znajduje się na stronie: http://deepgreen.com.pl/.

Deepgreen Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Platforma E-Doradca – narzędzia w konwencji gamelearningu wspierające proces doradztwa zawodowego”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

belka

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu