Przejdź do treści

Zwiększenie sprzedaży dzięki zastosowaniu palet wystawowych

Tagi:

Detaliści wciąż poszukują nowych rozwiązań mających na celu podniesienie efektywności działań promocyjnych i zwiększenie sprzedaży. Sieci dystrybucyjne coraz częściej wykorzystują do ekspozycji produktów nowe formaty palet zwane paletami wystawowymi. Palety tego typu stały się już standardem w sklepach dyskontowych i są coraz bardziej  popularne w sieciach sklepów mało i wielkoformatowych.

Wyzwania, przed jakimi stoi dziś większość producentów i dystrybutorów, wiążą się z koniecznością przyspieszenia procesów dystrybucji, zwiększeniem kontroli nad poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw oraz wzrostem skali usług na rzecz odbiorców.  Oznacza to konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu zapasów przy jednoczesnej optymalizacji zarządzania produktami.

Coraz więcej detalistów dostrzega potencjał w wykorzystaniu palet wystawowych, które stają się efektywnym narzędziem zwiększenia sprzedaży. Ze względu na rozmiary (800 x 600 i 600 x 400 mm), tego typu palety są z powodzeniem używane do ekspozycji produktów w strefie przykasowej i w alejkach sklepowych. Ich rozmiar pozwala na wykorzystanie małej przestrzeni w taki sposób, że położenie produktu na palecie nie utrudnia ruchu klientom i nie zakłóca zakupów. Zapewnia to maksymalizację obszaru promocji i pozwala na lepsze wykorzystanie powierzchni sklepowej.

Palety wystawowe zapewniają również większą skuteczność i mniejszą czasochłonność procesu zatowarowania w sklepach. Dodatkowo pozwalają na redukcję kosztów operacji magazynowych (łatwość identyfikacji i skrócenie czasu wyłożenia produktu w magazynie) a w rezultacie wpływają na zwiększenie sprzedaży, ponieważ produkty obsługiwane przy pomocy palet wystawowych są lepiej eksponowane. Atutem jest również łatwość ich przemieszczania zwiększająca możliwość wprowadzania modyfikacji na terenie sklepu.

Korzyści z użytkowania palet wystawowych są związane nie tylko z ekspozycją produktów, dzięki której poprawia się widoczność produktu i rozpoznawalności marki. Palety wystawowe to również optymalizacja logistyki zaopatrzenia sklepu w towar. Proces uzupełniania zapasów jest realizowany szybciej, przy zminimalizowaniu prac ręcznych, co niesie ze sobą znaczne oszczędności poprzez minimalizację kosztów.

Działy sprzedaży, logistyki i marketingu stawiają przed paletami nowe wyzwania  jakim jest przyciąganie uwagi klientów do produktów wystawianych na palecie, spełnienie wymogów ekologicznych, a także zwiększenie funkcjonalności palety.

W ostatnich latach, sektor dystrybucji doświadczył daleko idących przekształceń. Przeciętny nabywca ogląda artykuły w tempie 300 na minutę. Biorąc pod uwagę fakt, że blisko 80 procent zakupów dokonuje się pod wpływem impulsu, okazuje się, że estetyczne opakowanie pełni rolę zbliżoną do inwestycji reklamowej. Nowoczesna dystrybucja wymaga standaryzacji systemów, ulepszeń operacyjnych i zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. W obszarze paletyzacji towarów, odpowiedzią na wymogi rynku jest właśnie paleta wystawowa, zaprojektowana tak, aby zredukować koszty, zwiększając zarazem sprzedaż.

W Europie półpalety (600mm x 800mm) są dziś jednym ze standardów w większości sieci dystrybucyjnych, głównie sklepów dyskontowych. W ciągu ostatnich lat rośnie również zainteresowanie nowym formatem ćwierćpalety (400mm x 600mm), która charakteryzuje się konstrukcją umożliwiającą producentom tworzenie indywidualnych ekspozycji produktów. To odpowiedź na klasyczny dylemat współczesnej dystrybucji handlowej: wyzwanie, jakie wiąże się z zapewnieniem rentowności produktów, w przypadku których uzupełnianie zapasów jest kosztowne (np. słodycze), marża zysku jest niska, a kupujący kierują się impulsem. Ćwierćpaleta to perfekcyjny element promocji i sprzedaży nie tylko małych, szybko rotujących produktów.

Z handlowego punktu widzenia, palety wystawowe pozwalają ograniczyć koszty uzupełniania zapasów i eliminują sytuacje, w których nie dochodzi do sprzedaży z powodu niewystarczających zapasów magazynowych produktu.

Jedną z wiodących firm oferujących na rynku palety wystawowe jest firma CHEP, światowy lider w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie zarządzania opakowaniami. Palety CHEP to przede wszystkim wysoka jakość i wytrzymałość, ponieważ są wykonane według najwyższych standardów z trzech rodzajów materiałów – drewna, stali oraz plastiku. Dodatkowo są estetyczne i charakteryzują się dużą odpornością na uderzenia wideł wózka paletowego. Ze względu na swój niewielki rozmiar, niebieska paleta wystawowa CHEP może zostać umieszczona w kilku miejscach w sklepie, zapewniając sprzedaż tam, gdzie dotąd nie było to możliwe. Pozwala to na pełne wykorzystanie obszaru promocji, który jest zwykle całkowicie zapełniony. Dzięki temu można tworzyć nową przestrzeń dla akcji promocyjnych. Ekspozycja na palecie wystawowej zwiększa również widoczność produktu, prezentując go w nowy, atrakcyjny sposób.

Udowodniono, że 65 procent kosztów łańcucha dostaw generuje ostatni odcinek drogi produktu zwany ,,ostatnią milą’’. Dzięki paletom wystawowym CHEP możliwe jest znaczne obniżenie kosztów operacyjnych m.in. poprzez zredukowanie uszkodzeń towarów, zmniejszenie ilości odpadów w łańcuchu dostaw, lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni oraz poprawa dostępności produktów w sklepach dzięki łatwiejszemu zatowarowaniu. Proces uzupełniania zapasów jest realizowany szybciej i zwiększa się jego efektywność. Maleją również koszty bezpośrednie, a zapotrzebowanie na obsługę ręczną ulega redukcji.

Tak więc paleta nie służy już wyłącznie do transportu i ochrony opakowanego produktu przed uszkodzeniem ale staje się platformą do atrakcyjnej ekspozycji produktów w punktach sprzedaży.