Przejdź do treści

Duże polskie firmy obawiają się chmury

Interactive Intelligence Group Inc. (Nasdaq: ININ), globalny dostawca oprogramowania i usług zwiększających jakość obsługi klienta, został partnerem merytorycznym badań wykorzystania cloud computingu w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce, przeprowadzonych przez firmę analityczną Audytel*. Wyniki badania wskazują niską świadomość technologiczną przedsiębiorców – dominują obawy przed nową technologią, brakuje analizy strategicznej i fachowego doradztwa ze strony dostawców usługi. Jednak firmy, które zdecydowały się na korzystanie z chmury, często deklarują plany zwiększenia jej zakresu.

Według różnych analiz rynek cloud w Polsce rozwija się w tempie niemal 30 proc. rocznie. Jednak duże organizacje podchodzą do tej nowej technologii konserwatywnie i bardzo ostrożnie. Prawie połowa badanych przez Audytela przedsiębiorstw oraz jednostek administracji publicznej nie wykorzystuje ani nie rozważa chmury, jako modelu architektury IT. Tylko co piąta firma monitoruje ryzyko, koszty i korzyści związane z przetwarzaniem w chmurze. Posiadanie sformalizowanej strategii dla cloud zadeklarowało jedynie 7 proc. respondentów.

Największymi barierami projektów chmurowych pozostają obawy o bezpieczeństwo danych i ochronę danych osobowych. Przedsiębiorcy boją się również uzależnienia od dostawcy usługi oraz utraty kontroli nad przepływem informacji. Równocześnie ankietowani nisko oceniają zdolności doradcze dostawców usług cloud. Połowa respondentów stwierdziła, że nie potrafią oni opracować strategii wejścia w projekty chmurowe, a 40 proc. ankietowanych uznało, że są również bardzo słabo przygotowani do przedstawienia analizy wstępnej, czyli oceny kosztów i korzyści projektu. Co ciekawe, firmy o wiele lepiej oceniają dostawców w zakresie samego prowadzenia projektów chmurowych.

„Obawy przedsiębiorców w zakresie cloud i niska ocena zdolności doradczych dostawców prowadzą do jednego istotnego wniosku – polski biznes ogromnie potrzebuje konkretnego, merytorycznego szkolenia w zakresie tej nowej technologii – powiedział Marcin Grygielski, dyrektor regionalny na rynek Europy Środkowej i Wschodniej, Interactive Intelligence. – „Problemem naszego lokalnego rynku usług cloud jest duże rozdrobnienie. Wielu dostawców, często bez doświadczenia i know-how, stara się wykroić dla siebie kawałek apetycznego tortu chmury. Tłumaczy to w pewnym stopniu obawy przedsiębiorców. Jednak powiedzmy sobie jasno – zaufany, rzetelny dostawca potrafi zagwarantować wyższe bezpieczeństwo usługi niż wewnętrzne procedury firmy.”

Warto zauważyć, że organizacje, które wdrożyły chmurę, raczej nie rezygnują z tego modelu i rzadko ograniczają zakres usługi. Wręcz przeciwnie, większość respondentów deklarowała powiększenie wykorzystywania przetwarzania w chmurze. W pośredni sposób potwierdza to korzyści związane z wprowadzeniem tej technologii do firmy.

 

„Duże korporacje często decydują się na chmurę dla konsolidacji zasobów IT i centralizacji zarządzania procesami informatycznymi w rozproszonych lokalizacjach. W tym modelu fizyczna lokalizacja systemu nie ma dla odbiorcy żadnego znaczenia – oprogramowanie zainstalowane w centrum danych np. w Niemczech może obsługiwać oddziały firmy rozrzucone w całej Europie. Chmura pozwala uprościć i skoordynować zarządzanie globalnymi procesami” – dodał Marcin Grygielski.

 

Spośród rozwiązań komunikacyjnych w modelu chmury (CaaS) najpopularniejszy jest IP PABX lub IP Centrex, którego wykorzystanie deklaruje 27 proc. respondentów. Największą dynamikę wzrostu natomiast wykazują aplikacje komunikacji zunifikowanej. Niemal 10 proc. ankietowanych ma w planach wdrożenie tego typu systemów w modelu cloud w ciągu najbliższych dwóch lat.

 

Badanie przeprowadzono wśród dyrektorów i managerów IT firm z listy Top 500 Polityki oraz największych jednostek sektora publicznego. Wykorzystywano metodykę CATI/CAWI. Uzyskano 56 odpowiedzi.

 

*Audytel „Badanie wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich organizacjach”, luty 2014