Przejdź do treści

Wielkość eksportu w grudniu 2013 r. – prognoza KUKE S.A.

Tagi:

Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w grudniu oraz zapotrzebowania na usługi Korporacji w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w grudniu eksport z Polski wyniósł 11,597 mld euro. Był więc o 14,7% mniejszy niż w listopadzie i jednocześnie o 10,0% większy niż w grudniu 2012 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 48,465 mld tj. o 14,9% mniej niż w listopadzie i równocześnie o 12,3% więcej niż przed dwunastoma miesiącami.

Oczekiwane w grudniu ograniczenie eksportu jest spowodowane czynnikami o charakterze sezonowym. Zazwyczaj to na październik przypada szczyt zatowarowywania sieci handlowych na okres świąt. W listopadzie i grudniu aktywność systematycznie ulega obniżeniu. W roku 2013 korekta ta mogła okazać się niższa niż przed rokiem, bowiem wyniki miesiąca poprzedniego okazały się nieco słabsze od zakładanych. Wskazuje to na rozciągnięcie okresu dostaw. W dodatku baza do porównań była nadzwyczaj niska. W konsekwencji roczna dynamika eksportu poprawi się do 10,0% z 1,2%

w listopadzie i tym samym może przekroczyć wynik września, w którym osiągnęła 8,1%.

 

Ostatnie miesiące przyniosły krzepnięcie czynników działających w kierunku obniżenia statystyk tempa wzrostu eksportu. Pierwszym z nich jest poprawa popytu zgłaszanego przez odbiorców krajowych.
W początku 2013 roku bariera popytowa na rynku wewnętrznym była istotnym czynnikiem zwiększającym intensywność poszukiwań odbiorców za granicą. W ostatnim czasie zaś łatwiej już było  plasować towary w kraju. Szczególny mógł być pod tym względem grudzień – stąd istotna korekta oczekiwań co do wielkości eksportu. Drugim jest kwestia kursowa. Od lipca złoty jest wyceniany wobec euro słabiej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Daje to możliwość zachowania marży
i jednoczesnego oferowania odbiorcom towarów z cenami obniżonymi w euro. Statystyki eksportu prowadzone we wspólnej walucie prezentują się więc nieco słabiej niżby mogły.

 

W ostatnim czasie mocno skomplikowała się sytuacja w wymianie z partnerami z Europy Środkowej i Wschodniej. Potwierdzają to statystyki eksportu począwszy od sierpnia. W wynikach ostatnich miesięcy roku dodatkowo znajdziemy też odzwierciedlenie sytuacji na Ukrainie. W sposób zrozumiały wpłynęła ona na ograniczenie dostaw na tamten rynek (tak w zakresie anulowania części zamówień przez odbiorców jak i wstrzymania części dostaw przez eksporterów – do czasu wyklarowania się sytuacji). Nie bez znaczenia będzie też napięcie w stosunkach z Rosją związane z sytuacją na Ukrainie. Grudzień najprawdopodobniej okazał się bardzo słaby w zakresie dostaw na rynki wschodnie. Wpływ tego czynnika widoczny też będzie w wynikach pierwszych miesięcy roku 2014.

 

Korporacja oczekuje, że w okresie XII 2013 – II 2014 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 3,8% w euro, a w wymiarze złotowym o 4,4%. Bieżące szacunki wypracowanego  w roku 2013 eksportu wskazują na wynik rzędu 155,0 mld euro – lepszy niż w roku 2012 o 4,4%. W ujęciu złotowym eksport
w roku 2013 mógł zamknąć się kwotą 650,77 mld, czyli wartością o 4,8% wyższą niż w roku 2012. Aktualne szacunki potencjału gospodarczego polskich wytwórców oraz zmian w popycie na nasze towary w roku 2014 pozwalają oczekiwać wzrostu eksportu do kwoty 170,6 mld euro, co stanowić będzie wynik o 10,2% wyższy niż w roku 2013. W ujęciu złotowym eksport w roku bieżącym powinien zamknąć się kwotą 697,5 mld, co odpowiadać będzie wzrostowi o 7,2% w stosunku do wyników wypracowanych w roku 2013. W miarę poprawy koniunktury na rynku europejskim, zwiększać się też będzie dynamika polskiego eksportu. W roku 2015 eksport może zwiększyć się do 191,3 mld euro
(o 12,1%), co w wymiarze złotowym odpowiadać będzie kwocie 763,3 mld (wzrost o 9,4%).

 

Szacunki Korporacji dotyczące wyników eksportu w roku 2013 oraz prognozy dotyczące lat  2014 – 2015 wskazujące na wzrost eksportu ogółem odpowiednio o 4,4%, 10,2% i 12,1% są wynikiem następujących prognozowanych zmian wolumenu eksportu na podstawowych dla naszej gospodarki rynkach:

 

Niemcy – wzrost eksportu o 4,7% , 8,4% i 9,4%

Pozostałe kraje strefy euro o 0,6% , 5,7% i 8,2%

Pozostałe kraje UE o 5,2% , 8,8% i 10,2%

Pozostałe kraje rozwinięte o 11,5% , 10,0% i 11,2%

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej o 6,0% , 12,5% i 17,6%

Kraje rozwijające się o 14,0% , 16,5% i 25,8%