Idzie lepsze w TSL

Według najnowszych danych, 2014. ma być rokiem powrotu koniunktury w branży TSL. Po kilku latach niepewności, eksperci przewidują ożywienie gospodarcze, które może przynieść realne wzrosty na rynku logistycznym. Gdzie szukać oznak poprawy sytuacji? Czego możemy spodziewać się po najbliższych 12 miesiącach?

Pierwsze jaskółki ożywienia

Badania donoszą o rosnącym optymizmie pracodawców. Według Manpower, I kwartał 2014 r. przyniesie znaczący wzrost zatrudnienia, w branży TSL oraz produkcyjnej. Liczba miejsc pracy zwiększy się w tych segmentach odpowiednio o 20 i 14%. Do najbardziej pożądanych specjalistów będą należeć kierownicy centrów dystrybucji oraz przedstawiciele handlowi frachtu morskiego i lotniczego – przewiduje firma doradcza Antal International.

Najbliższą przyszłość w jasnych barwach widzą również analitycy rynku. Według danych Instrumentu Szybkiego Reagowania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, prognozy makroekonomiczne dla polskiego przemysłu są co najmniej korzystne do końca 2014 roku. Wzrost gospodarczy po I kwartale ma przekroczyć 3%, a zagrożenie upadkami firm produkcyjnych nie wzrośnie, nawet jeśli sprawdzą się najczarniejsze z rozpisanych przez ekspertów scenariuszy. Wiarę, że idą lepsze czasy, u swych klientów obserwują również wytwórcy urządzeń i techniki magazynowej – Zauważamy wyraźną poprawę nastrojów – ­mówi Tomasz Sobczak, Regionalny Dyrektor Handlowy STILL Polska. – Nieprzerwany wzrost sprzedaży naszych rozwiązań w ostatnim czasie dobitnie świadczy, że przedsiębiorcy odmrozili budżety inwestycyjne – dodaje.

Inwestycje. Ale w co?

Poprawa koniunktury i zwiększenie popytu na usługi logistyczne wymuszą inwestycję w tabor i parki maszynowe. Czynnikiem motywującym do zakupów mogą być również zapowiedziane w unijnej perspektywie finansowania dotacje wspierające rozwój gospodarki niskoemisyjnej.

Jeden z priorytetów inwestycyjnych programu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – „Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przez przedsiębiorstwa” – wymienia wśród celów, na które będzie można otrzymać dofinansowanie: zastosowanie w przedsiębiorstwach efektywnych energetycznie rozwiązań oraz zmianę systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii dążące do popularyzacji oszczędnych technologii produkcji. – Z wyciąganiem ostatecznych wniosków na temat możliwości wykorzystania unijnych pieniędzy powinniśmy poczekać, aż rozpisane zostaną szczegółowe konkursy – mówi Tomasz Sobczak z firmy STILL Polska. – Na tę chwilę możemy liczyć, że będzie można otrzymać pomoc w razie inwestycji w ekologiczne rozwiązania – pojazdy z silnikami hybrydowymi czy zmniejszające spalanie systemy automatyzacyjne – dodaje.

Nowe drogi świadczenia usług

Pozytywnie na funkcjonowanie branży TSL mogą wpłynąć również przewidziane w ramach innej unijnej Osi Priorytetowej fundusze na rozwój ważnej w skali europejskiej i przyjaznej dla środowiska infrastruktury. Docelowo ma powstać spójna, jednolita sieć transportowa. Realizowane będą projekty dróg o dużej przepustowości pozwalającej na skomunikowanie wszystkich miast wojewódzkich. W ciągach inwestycji obejmujących budowę, przebudowę lub rozbudowę dróg ekspresowych, realizowane będą także obwodnice miast.

Przewidziano również środki na poprawę przepustowości portów lotniczych oraz rozwój transportu śródlądowego i morskiego. Powstawać mają multimodalne punkty przeładunkowe, pozwalające na przyjazny środowisku przewóz towarów drogami wodnymi o wysokich parametrach.

Podsumowując – gospodarka rusza, a unijne programy finansowania przewidują spore nakłady na inwestycje w usprawnienia – zarówno w intralogistyce, jak i w transporcie zewnętrznym. Wszystko wskazuje więc na to, że w najbliższym czasie otoczenie będzie sprzyjać rozwojowi przedsiębiorstw działających w branży TSL.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu