Przejdź do treści

Rok 2014 przełomowym w polskim przemyśle zbrojeniowym

Ryszard Kardasz, Prezes PCO S.A. i Bumar Elektronika S.A. wyjaśnia dlaczego rok 2014 będzie znamienny dla obu spółek i jaka będzie ich rola w utworzeniu planowanej, nowej Grupy Kapitałowej. 

Znaczący rok 2014 dla PCO S.A. i Bumar Elektronika S.A.

Dla obu kierowanych przeze mnie spółek rok 2014 będzie rokiem przełomowym z uwagi na planowane powstanie nowej Grupy Kapitałowej na bazie istniejącej Dywizji Elektronika. Nowopowstała Grupa ma planowo objąć PCO S.A. jako lidera i Bumar Elektronikę S.A., a ponadto spółki dawnej Dywizji Żołnierz oraz wybrane wojskowe zakłady remontowe – mówi Prezes Ryszard Kardasz. Utworzenie nowej Grupy Kapitałowej pozwoli na uzyskanie synergii przy realizacji kluczowych projektów w oparciu o wieloletnie doświadczenia spółek w tworzeniu potencjału polskiego przemysłu obronnego. Ponadto, połączenie kompetencji z zakresu optoelektroniki i elektroniki jest zgodne z trendami występującymi obecnie na światowym rynku zbrojeniowym – dodaje Prezes PCO S.A. i Bumar Elektronika S.A

Wyzwania dla nowej Grupy Kapitałowej

Jednym z najważniejszych zadań na kolejny rok będzie aktywny udział spółek w realizacji programów MON: PCO jako lidera programu żołnierza przyszłości odpowiedzialnego za integrację poszczególnych elementów systemu, a Bumar Elektronika S.A. jako lidera w zakresie programu obrony przeciwlotniczej Tarcza Polski.

Poza dążeniem do utrzymania wiodącej pozycji na rynku krajowym, obie spółki będą zmierzać do poszerzenia grona odbiorców swoich produktów poprzez koncentrację działań eksportowych na wybranych rynkach zagranicznych. W planach mamy również dywersyfikację oferty spółek o produkty przeznaczone na rynek cywilny. Podsumowując, priorytetem obu spółek w roku 2014 będzie dostarczanie innowacyjnych rozwiązań obronnych nowej generacji. Spójna technologicznie oferta produktowa pozwoli spółkom na zachowanie konkurencyjnych cen – komentuje Prezes Ryszard Kardasz

Zmiany w strukturze polskiego przemysłu obronnego, a działania spółek

Powołanie Polskiej Grupy Zbrojeniowej i związane z tym plany restrukturyzacji polskiego przemysłu obronnego stanowią ogromną szansą rozwojową dla spółek Dywizji Elektronika. Nowa struktura może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności polskiego przemysłu obronnego na tle Europy i świata. Dzięki koordynacji strategicznej większość projektów realizowana będzie w poszczególnych podgrupach, w tym w Dywizji Elektronika. Rozwiązanie to umożliwi efektywniejsze wykorzystanie zasobów spółek i przełoży się na rozwój nowoczesnych technologii i powstawanie innowacyjnych produktów – podsumowuje Ryszard Kardasz, Prezes PCO S.A. i Bumar Elektronika S.A.