Politechnika Warszawska i Skanska SA zawarły umowę w sprawie rozbudowy gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu.

W dniu 15 stycznia 2014 r. Kanclerz PW, dr inż. Krzysztof Dziedzic, oraz Dyrektor Zespołu Projektów w Skanska SA, Marcin Hutyra, podpisali umowę o roboty budowlane, której przedmiotem jest rozbudowa gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu PW.

Wykonawca robót budowlanych, Skanska SA, został wybrany w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość wynosi: 14 647 558,71 zł.

Budynek Nowej Kreślarni Wydziału Transportu jest zlokalizowany przy zbiegu ulic Noakowskiego i Koszykowej w Warszawie. Pięciokondygnacyjny obiekt spełnia najwyższe standardy funkcjonalności, uwzględniające rozwiązania przyjazne dla osób  niepełnosprawnych.

W rozbudowanym gmachu znajdą się sale dydaktyczne wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych za ponad 8 mln. zł. Dzięki temu już od połowy 2015 roku ponad 2 tys. studentów będzie mogło się kształcić zgodnie z najnowszymi edukacyjnymi standardami.

W ramach projektu powstanie: 10 laboratoriów, 1 aula, 41 pomieszczeń dla kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjno-biurowej. Inwestycja wpisuje się w stały  proces modernizacji Uczelni.

Powierzchnia planowanej inwestycji wynosi 2 661 m.kw.  Okres realizacji robót budowlanych wyniesie około 20 miesięcy.

Projekt Politechniki Warszawskiej „Rozbudowa Gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej” jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu