Przejdź do treści

NetIQ PlateSpin Recon 4 pomaga analizować i planować infrastrukturę IT, w tym oceniać wielkość kopii zapasowych

Firma NetIQ poinformowała o dostępności PlateSpin Recon 4, najnowszej wersji rozwiązania do analizowania i planowania infrastruktury w celu zapewnienia nieprzerwanego działania obciążeń serwerów wirtualnych i fizycznych.

Podczas gdy większość przedsiębiorstw od dawna dobiera wielkość środowisk zwirtualizowanych pod kątem optymalnej konsolidacji i wydajności działania, przez długi czas zapominano o odpowiednim doborze potencjału rozwiązań do obsługi kopii zapasowych i przywracania sprawności systemów po awariach. Jednym z problemów związanych z przywracaniem sprawności systemów była możliwość analizowania jedynie podstawowych charakterystyk obciążeń i pamięci masowych, bez bardziej szczegółowych danych, pozwalających optymalizować procesy obsługi kopii zapasowych dla zminimalizowania strat danych i lepszego wykorzystania istniejącej infrastruktury. W efekcie działy informatyki stawały przed dylematem – decydować się na nadmierne inwestycje w fizyczną i wirtualną infrastrukturę do obsługi kopii zapasowych, czy oszczędzać na niej i ryzykować utratę danych.

PlateSpin Recon 4 rozwiązuje te problemy, łącząc imponujące możliwości w zakresie konsolidowania serwerów oferowane przez narzędzia PlateSpin z mechanizmami dokładniejszej analizy obciążeń, co pozwala tworzyć skuteczniejsze plany obsługi kopii zapasowych. Rozwiązanie dostarcza twardych danych i modeluje scenariusze, umożliwiając określenie dokładnych wymagań w stosunku do środowiska przywracania sprawności po awariach i wyznaczenie częstotliwości tworzenia kopii zapasowych. To z kolei pozwala obniżyć koszty inwestycji i obciążenie działów informatyki. Stwarzając możliwość oceny i weryfikacji planów tworzenia kopii zapasowych i przywracania sprawności, PlateSpin Recon 4 dostarcza użytkownikom nowych narzędzi analitycznych, ułatwiających precyzyjne planowanie strategii ciągłości działania. Przyczynia się do obniżenia kosztów infrastruktury kopii zapasowych i minimalizuje potencjalne straty oraz zakłócenia w działaniu firmy przez tworzenie szczegółowych planów działania na wypadek awarii.

– „Wiele istniejących rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych i przywracania sprawności ledwie dotyka problemu szacowania wielkości kopii zapasowych. Na przykład badają one wielkość obciążenia lub ilość przydzielonych jej zasobów fizycznych. Tymczasem PlateSpin Recon 4 sięga głębiej, analizując szybkość zmian zapotrzebowania na pamięć masową” – mówi Mike Robinson, dyrektor marketingu rozwiązań w firmie NetIQ. – „Łącząc tego rodzaju narzędzia analityczne z innymi funkcjami PlateSpin Recon do modelowania środowiska obsługi kopii zapasowych, użytkownicy mogą dokładniej planować rozbudowę infrastruktury obsługi kopii bezpieczeństwa i usprawnić jej funkcjonowanie”.

 

Rozwiązanie PlateSpin Recon 4 jest już dostępne na rynku. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.netiq.com/products/recon.