Przejdź do treści

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i KGHM Polska Miedź S.A. wspólnie finansują B+R w przemyśle metali nieżelaznych

Rusza pierwszy z trzech konkursów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR, które jest efektem współpracy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A. Budżet pierwszego konkursu to 30 mln zł.

Przedsięwzięcie Zrównoważony rozwój przemysłu metali  nieżelaznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii – CuBR powstało dzięki zawarciu pierwszego w Polsce porozumienia dotyczącego finansowania B+R w przemyśle pomiędzy rządową agencją, a międzynarodową korporacją.  Na badania naukowe, prace rozwojowe i działania wspierające transfer ich wyników do przemysłu każdy z partnerów przeznaczy po 100 mln zł.

W dobie globalnej konkurencji inwestowanie w B+R to obowiązek nie tylko państwa, ale przede wszystkim przedsiębiorców i przedstawicieli przemysłu. Ten program to efekt modelowej współpracy sektora publicznego i prywatnego: przedsiębiorca nie tylko współfinansuje etap B+R,
ale  inicjuje określone prace badawczo-rozwojowe, deklarując przy tym czynny udział na etapie wdrożenia  
– mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

CuBR obejmuje pełen zakres przemysłu wydobywczego. Finansowanie otrzymają wyłonione w konkursach innowacyjne badania i prace rozwojowe związane z nowymi technologiami wydobycia, procesami metalurgicznymi, przetworzonymi, nowymi wyrobami i ich recyklingiem przy jednoczesnym obniżeniu kosztów środowiskowych. Celem jest zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki w obszarze przemysłu metali nieżelaznych: osiągnięcie istotnego postępu technologicznego oraz wypracowanie rozwiązań umacniających  pozycję polskiej branży metali nieżelaznych jako uczestnika globalnego rynku.

–  Nie wyobrażam sobie przyszłości KGHM bez inwestycji w poszukiwanie nowych technologii
i rozwiązań, szczególnie w prace badawczo-rozwojowe. Niezmiernie ważne jest to  dla nas teraz, kiedy KGHM musi się mierzyć z konkurencją już na czterech kontynentach.  Jestem przekonany, że wspólnie
z NCBR potrafimy zainicjować, a potem wspierać badania i prace rozwojowe, które przyniosą efekty na światowym poziomie
– zapewnia Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA.

Nabór w pierwszym konkursie ruszy 27 stycznia i potrwa do 27 marca 2014 r. O dofinansowanie mogą się ubiegać konsorcja naukowe zarówno jednostek naukowych z udziałem przedsiębiorców, jak i samych jednostek naukowych. Projekty mogą być realizowane od 12 do maksymalnie 36 miesięcy, a minimalna wartość dofinansowania to 3 mln zł.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.NCBR.gov.pl