Wyższy portfel wierzytelności oraz wartość kontraktacji GK Pragma Inkaso

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso opublikowała skonsolidowane wyniki dotyczące wartości kontraktacji w IV kwartale 2013 roku. W raportowanym okresie łączna wartość pozyskanych przez nią wierzytelności wyniosła 147,7 mln zł, natomiast kontraktacja w całym roku zamknęła się w kwocie 596 mln zł. Na koniec grudnia 2013 roku grupa obsługiwała wierzytelności warte 377 mln zł.

GK Pragma Inkaso, w ostatnim kwartale zeszłego roku pozyskała wierzytelności o wartości nominalnej 147,7 mln zł, czyli o 7% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Największy wzrost odnotowano w ramach usługi kupna wierzytelności, gdzie osiągnięta kwota ponad 10 mln zł była aż o 254% wyższa niż rok wcześniej. Ponad 90 mln zł wygenerowała usługa faktoringu, co oznacza wzrost o 27% w porównaniu do IV kwartału 2012 r. Natomiast w skali całego roku kontraktacja wyniosła ponad 596 mln zł, co w porównaniu z rokiem poprzednim daje wzrost o 9%. W strukturze kontraktacji w całym 2013 r. największy udział miały usługa faktoringu (71%), finansowania (15%) oraz windykacji (10%).

„Uzyskane wyniki to efekt realizowanej przez nas  strategii, polegającej na dywersyfikacji źródeł przychodów poprzez oferowanie kompleksowej usługi w zakresie szeroko rozumianego zarządzania B2B oraz finansowania działalności z segmentu MSP.” – przekonuje Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Inkaso S.A.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku grupa obsługiwała wierzytelności w łącznej kwocie 377,1 mln zł, czyli o 2% więcej niż rok wcześniej. Największy udział w strukturze portfela należności stanowiły usługa windykacji na zlecenie (44%) oraz finansowania (23%) i faktoringu (23%)  Z kolei największy wzrost r/r odnotowała usługa zakupu wierzytelności – o 21%.

W raportowanym okresie grupa pozyskała 133 nowych Klientów –  92 PRAGMA INKASO S.A., 18 Pragma Collect Sp. z o.o., 22 Pragma Faktoring S.A., 1 Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu