Przejdź do treści

Elastyczne formy pracy powstrzymują kosztowną fluktuację kadr

Tagi:

Polscy przedsiębiorcy przyznają, że elastyczna praca to często kluczowy argument w rękach pracodawcy składającego propozycję zatrudnienia. 73% ankietowanych twierdzi, że spośród różnych ofert zatrudnienia wybraliby tę, która oferowałaby możliwość elastycznej pracy. Jak wynika z najnowszego badania  przeprowadzonego przez firmę Regus, światowego dostawcę rozwiązań w zakresie przestrzeni do pracy, aż 68% respondentów potwierdza, że możliwość elastycznej pracy pozwala również zatrzymać  pracowników w firmie.

Rekrutacja jest kosztowną procedurą — wiele firm na świecie chciałoby zmniejszyć nakłady z nią związane.  Stowarzyszenie Chartered Institute of Personnel and Development szacuje, że koszt odejścia szeregowego pracownika to 4625 GBP. W przypadku członków kadry kierowniczej i specjalistów  wzrasta on do 5000 GBP.  Jak wskazują badania, zatrzymanie pracowników w firmie to priorytet dla ponad jednej trzeciej przedsiębiorstw. Na jakich w takim razie działaniach powinny   skupić się firmy, aby zmniejszyć koszty zatrudnienia oraz przyciągnąć i zatrzymać najlepszych pracowników? Jak twierdzą ankietowani, elastyczna praca stanowi odpowiedź na wszystkie trzy problemy.

Sondaż przeprowadzony przez firmę Regus, który objął swoim zasięgiem ponad 20 tysięcy menedżerów wyższego szczebla i właścicieli firm w 95 krajach, potwierdza, że w Polsce elastyczne formy pracy pozwalają zapobiec „wypaleniu się” członków załogi (i w konsekwencji uniknąć kosztów związanych z zaangażowaniem agencji pracy) — 65% ankietowanych wskazuje na nie jako dodatkową korzyść przyciągającą najbardziej utalentowanych pracowników.

Sondaż wykazał również, że:

60% respondentów uważa, iż możliwość elastycznej pracy zwiększa lojalność pracowników;

55% ankietowanych odrzuciłoby ofertę pracy, jeśli wykluczałaby możliwość elastycznej pracy;

58% badanych pozostałoby dłużej na poprzednim stanowisku, gdyby oferowało ono możliwość elastycznej pracy.

Ruud Doggen, Managing Director CEE Regus, tak komentuje wyniki badania: Zatrudnienie                                 i zatrzymanie w firmie najbardziej utalentowanych pracowników stanowi niezmiennie priorytet dla przedsiębiorstw, które odnoszą sukcesy. Nie wszystkie firmy mogą jednak pozwolić sobie na wysokie premie i atrakcyjne płace przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności. Powstrzymanie wypalenia zawodowego pracowników jest też kluczowym czynnikiem pozwalającym uniknąć kosztów związanych z zaangażowaniem agencji pracy, a także niedogodności związanych z procedurą rekrutacyjną.

Elastyczna praca jest tańsza niż praca w biurze w ustalonych godzinach pracy, oferuje atrakcyjne bonusy w postaci mniejszego stresu i większej równowagi między życiem prywatnym a pracą obecnym i potencjalnym pracownikom, a także stanowi niedrogie rozwiązanie umożliwiające przyciągnięcie i zatrzymanie najlepszych z nich.  To niezwykłe, jak popularna stała się taka możliwość — wielu respondentów zdecydowało się na pracę właśnie z uwagi na oferowaną elastyczność. – dodaje Ruud Doggen.