Przejdź do treści

Sztuczki kantorów internetowych stosowane w regulaminach

Wybierając kantor internetowy należy nie tylko zwracać uwagę na kurs wymiany oraz na koszty przelewów do i z niego. Bardzo ważny jest także jego regulamin, który pozwala ocenić, który kantor jest bardziej godny zaufania od innych. 

Kursy i przelewy

Ponieważ większość osób decyduje się na zamianę tradycyjnych kantorów i banków na internetowe ze względu na znaczne oszczędności pieniędzy, warto się upewnić czy oferowany kurs tak kusząco niski jest rzeczywistym kursem, po którym będzie przeprowadzona transakcja. Może to nie być takie pewne, ponieważ wiele kantorów stosuje progi kursowe zaczynające się od 1000 euro i kończące się nawet na 50 000 funtów brytyjskich w przypadku Cinkciarz.pl. Co prawda portal Cinkciarz pod tabelką informuje, iż prezentowane kursy dotyczą wymiany 50 000 jednostek waluty i daje możliwość skorzystania z specjalnego kalkulatora, w którym sprawdzimy kursy dla każdej wartości transakcji, ale jest to wciąż informacja mniej widoczna niż tabela kursów. Właśnie dla tych dużych sum są najczęściej wyświetlane kursy, aby skusić klienta. Wymieniając niższą kwotę kurs może być gorszy, dlatego zawsze warto to sprawdzić wcześniej.

Drugą kwestią narażającą na zwiększone koszty są przelewy. Kantory lubią reklamować się darmowymi przelewami wymienionej waluty i wiele z nich taką usługę świadczy. Jednak część z nich posiada konto tylko w jednym banku, co powoduje, że pieniądze wysyłane są do użytkownika w opcji SHA (dzielonej pomiędzy obie strony, z ang. Shares) klient pokrywa koszty swojego banku a kantor swojego, gdzie mogą wystąpić dodatkowe opłaty, przed którymi w regulaminach kantory zabezpieczają się stwierdzeniem: ”wszelkie opłaty poniesione przez Operatora z tytułu przyjęcia przelewu walutowego zostaną potrącone z Konta Użytkownika”. Porówarka kantorów internetowych strefawalut.pl podaje iż, taki koszt odbioru przelewu z innego banku może nas kosztować nawet 10-50 USD.

Kary i odstąpienia od wykonania zlecenia

Trzeba też sprawdzić sekcje związaną z karami finansowymi. Zapisy tego typu nie mogą być jednostronne, muszą mówić o obowiązkach dotyczących obu stron a nie tylko klienta. Jeśli dotyczą one tylko użytkownika, to takie regulacje można zgłaszać do UOKIK z możliwością podważenia takiej umowy. W przypadku, kiedy nasze roszczenia okażą się zasadne i UOKIK uznaje zapisy za sprzeczne z prawem, to umowa takiej treści automatycznie staje się nieważna i klienci, którzy ją kiedyś zawarli mają prawo od niej odstąpić. Jako przykład można tutaj podać zapis pochodzący z regulaminu jednego z kantorów: „Użytkownik obowiązany jest przelać na rachunek bankowy Kantor (…) kwotę transakcji nie później niż w przeciągu 2 godzin od momentu zlecenia zawarcia (…) W przypadku, kiedy użytkownik nie dokona wpłaty w tym terminie, Kantor (…) ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 10% wartości transakcji.”

Część kantorów wymaga także odpowiednio szybkiego wykonania przelewu. W najgorszym przypadku klient ma tylko 6 minut na jego zlecenie w banku po akceptacji zlecenia wymiany.

Niestety zdarza się też zapis, iż kantor zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zlecenia bez podania jakiekolwiek przyczyny. Dodatkowo jeden kantor zastrzega jeszcze, że o zaistniałej sytuacji może poinformować klienta mailowo i zwrócić mu pieniądze w ciągu dwóch dni roboczych. Nawet jeżeli nie zależy nam na czasie, to i tak taki zapis jest bardzo niekorzystny

Dodatkowo wiele kantorów stosuje zapis, iż „jeżeli na skutek błędu lub czynników technicznych Użytkownik dokonał wymiany walut w oparciu o nierzeczywiste, istotnie odbiegające od faktycznych notowań kursy walut, wówczas taka transakcja zostanie unieważniona, a środki wynikające z wykonania tej transakcji zwrócone Operatorowi w nominalnej wysokości.” Oznacza to, iż jeżeli użytkownik dokonał wymiany po zbyt korzystnym dla siebie kursie to operacja ta zostanie unieważniona. Regulamin nie precyzuje także ile to „istotnie odbiegające” wynosi, co daje kantorowi spore pole do manewru.  „W sytuacji nagłych i dużych wahań rynkowych transakcje są odrzucane z przyczyn nie zależnych od naszego serwisu (…) i należy wykonać transakcję ponownie.”

Gwarancja kursu

Trzeba także sprawdzić czy kantor gwarantuje realizację wymiany po wybranym kursie, ponieważ niektóre żeby ograniczyć ryzyko walutowe i zwiększyć swój zysk wymienią pieniądze po kursie, jaki był w chwili zaksięgowania pieniędzy na ich koncie.  Dla przykładu walutaexpress.pl stosuje zapis „przelew zwrotny jest realizowany po aktualnym kursie ze strony internetowej na moment dokonywania przelewu zwrotnego i może różnić się od orientacyjnej kwoty przelanej przez Użytkownika.”

Warto pamiętać, iż dane klientów podawane w czasie rejestracji i wykorzystywane na potrzeby transakcji podlegają protekcji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowy. Zdążył się tez przypadek, kiedy to kantor zastrzegał sobie w regulaminie możliwość udostępniania niesprecyzowanym podmiotom trzecim danych osobowych innym podmiotom, co oznacza iż mogą one posłużyć do reklamy, marketingu lub innych.  Jeden z kantorów ma wyraźny zapis, iż dane takie jak imię, nazwisko i adres mogą być przetwarzane w celu kontaktowania się z użytkownikiem i udostępniania podmiotom na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Podsumowanie

Podsumowując zawsze warto sprawdzić regulamin kantoru. Mogą się tam znajdować różnego rodzaju sztuczki, na które nieświadomy klient może się natknąć i ponieść tego finansowe konsekwencje. Oczywistym jest, iż jeżeli na stornie kantoru nie ma regulaminu to z takiego kantoru nie należy korzystać.

Warto więc przy wyborze kantoru kierować się kilkoma zasadami. Po pierwsze przejrzeć się regulaminowi i sprawdzić czy nie ma w nim żadnych kruczków. Dobrze napisany regulamin powinien być spójny, niejednostronny, nie zawierać niekorzystnych dla klienta zapisów oraz powinien być w pełni zrozumiały dla użytkownika. Drugą ważną zasadą jest zwracanie uwagi na wygląd i przejrzystość strony kantoru. Witryna internetowa zawierająca błędy, bez łatwego dostępu do regulaminu i zrobiona niedbale nie jest godną zaufania. Warto także sprawdzić czy jest oddzielna strona poświęcona wyłącznie kosztom przelewów, gdyż same logotypy banków na stronie o niczym nie świadczą. Wszystkie podane na stronie informacje powinny być wyczerpujące i nie budzić wątpliwości, a te o kluczowym znaczeniu powinny być łatwe do znalezienia.