Przejdź do treści

Powołano Radę drugiej kadencji Izby Gospodarki Elektronicznej

We wtorek, 14 stycznia 2014r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarki Elektronicznej. W trakcie spotkania podjęto uchwałę o powołaniu Rady e-Izby drugiej kadencji. W nowej Radzie zasiada 12 członków.  

W pierwszej kolejności Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę o zwiększeniu liczby osób tworzących Radę zgodnie ze statutem Izby Gospodarki Elektronicznej. Następnie, na drodze tajnego głosowania dokonano wyboru przedstawicieli Rady e-Izby drugiej kadencji w składzie:

1.    Anna Bogdańska jako reprezentant Grupy Tematycznej: Sklepy internetowe;
2.    Łukasz Rzepecki jako reprezentant Grupy Tematycznej: Platformy e-commerce;
3.    Andrzej Poniński jako reprezentant Grupy Tematycznej: Płatności on-line;
4.    Michał Grom jako reprezentant Grupy Tematycznej: Treści cyfrowe;
5.    Roman Baluta jako reprezentant Grupy Tematycznej: IT;
6.    Krzysztof Jagliński jako reprezentant Grupy Tematycznej: Usługi społeczeństwa informacyjnego;
7.    Justyna Skorupska;
8.    Piotr Kurczewski;
9.    Rafał Stępniewski;
10.  Łukasz Szymula;
11.  Marcin Ledworowski;
12.  Łukasz Kiczma

Bardzo nas cieszy, że zarówno Walne Zgromadzenie Członków, jak i Rada e-Izby działają prężnie, a w wielu kwestiach niemal jednogłośnie. Mimo, że wielu członków stanowi dla siebie na co dzień konkurencję to wspólny cel mobilizuje ich do pracy ponad podziałami.– podsumowuje Patrycja Sass- Staniszewska, Dyrektor Operacyjny Izby Gospodarki Elektronicznej.