Aon Hewitt ogłasza start 9. edycji Programu Najlepsi Pracodawcy

Aon Hewitt, firma specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, ogłasza start 9. edycji Programu Najlepsi Pracodawcy w Polsce.

Celem Programu jest nagrodzenie Najlepszych Pracodawców – firm wyróżniających się na tle rynku jakością i efektywnością praktyk zarządzania związanych z budowaniem zaangażowania pracowników. Praktyki oceniają sami pracownicy, co zapewnia rankingowi całkowity obiektywizm.

Program umożliwia wszystkim uczestniczącym organizacjom kompleksową diagnozę i identyfikację kluczowych czynników wpływających na zaangażowanie personelu oraz pomaga budować dobre i angażujące środowisko pracy. Wieloletnie doświadczenia Aon Hewitt potwierdzają, że zaangażowanie pracowników przekłada się na osiąganie przez firmy wysokich wyników biznesowych. Udział w Programie pozwala nie tylko zidentyfikować kluczowe czynniki warunkujące zaangażowanie pracowników w firmie, ale także wprowadzić praktyki biznesowe zorientowane na budowanie zaangażowanych zespołów, które wesprą strategię biznesową firmy i pozwolą zbudować silne relacje z pracownikami.

Do tej pory w Programie uczestniczyło ponad 250 tys. pracowników i 4 tys. menedżerów, których przebadaliśmy w ponad 700 badaniach. W ramach dotychczasowych ośmiu edycji wyłoniliśmy 85 firm – Najlepszych Pracodawców.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu